Omgevingswet: Invoeringsbesluit open voor consultatie

Omgevingsrecht algemeen 7 november 2018

Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt.

Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter: ‘Ik vind het essentieel dat we nieuwe wet- en regelgeving maken in samenspraak met de partijen die het aangaat. We hebben al vaak  gesproken met toekomstige gebruikers van de regels. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens diverse expert-sessies met de VNG, IPO, VNO-NCW en Omgevingsdiensten. Ook de ‘Botsproevendagen’, waarbij we het Invoeringsbesluit toetsten aan praktijksituaties, bleken zeer effectief om te komen tot goed uitvoerbare regels. Ik kijk uit naar ieders inbreng bij deze formele consultatie.’

Ga direct naar de internetconsultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet, de Omgevingswet en de vier AMvB’s van de Omgevingswet. Het besluit zorgt daarmee voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel. Het maakt voor burgers, bedrijven, rechters en bestuursorganen duidelijk wat de status is van onder het ‘oude recht’ genomen besluiten. Duidelijkheid, rechtszekerheid en zo min mogelijk rompslomp staan daarbij voorop.

Een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit is de ‘bruidsschat’: een set regels die het Rijk overdraagt aan de decentrale overheden. Gemeenten en waterschappen kunnen regels uit de bruidsschat aanpassen, vereenvoudigen of laten vervallen als deze niet van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van regels voor de verlichting van sportvelden.

Naast het overgangsrecht en de bruidsschat regelt het Invoeringsbesluit nog een aantal inhoudelijke zaken. Het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) en nadeelcompensatie zijn hier voorbeelden van.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Invoeringsbesluit? Kijk dan op de webpagina’s van het Invoeringsbesluit. Daar vindt u ook enkele infographics over het besluit en de bruidsschat. Binnenkort verschijnt een animatie over de bruidsschat. In de loop van november verschijnen informatiebladen over onderdelen van het Invoeringsbesluit.

Eenvoudig Beter

De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels en biedt ruimte voor gebiedseigen invulling en voor initiatieven uit de samenleving. Eenvoudig Beter.

Bron: Omgevingswetportaal.nl (29 oktober 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?