Omgevingswet: helft gemeenten loopt achter

Omgevingswet 28 september 2020

Het uitstel van de Omgevingswet leidt nauwelijks tot minder achterstand bij gemeenten. Nog altijd zegt de helft van hen niet op koers te liggen voor de invoering van de wet per 1 januari 2022, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research.

Vierde keer uitstel
Bijna 40 procent van de 567 gemeenteambtenaren die aan het onderzoek deelnamen verwacht dat de al drie keer uitgestelde wet straks een vierde keer zal moeten worden uitgesteld. Ook zijn ze kritisch over de vooruitgang die de Omgevingswet wet zou moeten brengen. Zal die inderdaad leiden tot  snellere besluitvorming over nieuwe initiatieven van burgers of bedrijven? Het aantal respondenten dat dat niet verwacht is groter dan het aantal dat daar nog steeds in gelooft.

Geen eenvoudiger regelgeving
Ook over de vereenvoudiging van regelgeving die de Omgevingswet met zich mee zou moeten brengen bestaat scepsis: 37 procent is het daarmee oneens, ten opzichte van 28 procent die zich nog wel achter dit idee schaart. Verder zal de Omgevingswet volgens de geënquêteerden leiden tot meer discussie over normen en tot meer rechtszaken. Zeker in het begin ‘over definitiekwesties’.

Onvoldoende budget
In een aantal antwoorden keren actuele discussies in gemeenteland terug. Bijvoorbeeld die over een mogelijke tegemoetkoming door het rijk voor de invoeringskosten van gemeenten, zoals de laatste maanden vooral door veel kleinere gemeenten bepleit. Uit het onderzoek komt ruwweg naar voren dat gemeenten de kosten tot aan de invoering nog wel zelf kunnen dragen. Maar als de Omgevingswet eenmaal ingevoerd is, vreest 31 procent van de gemeenteambtenaren voor onvoldoende budget tegenover 16 procent die met de beschikbare middelen uit de voeten denkt te kunnen.

Toch goeie ontwikkeling
Toch vindt nog steeds de helft van de ambtenaren de invoering van de wet een goede ontwikkeling, tegenover slechts 18 procent die de wet niet ziet zitten. Ook het percentage ambtenaren dat de nieuwe Omgevingswet om allerlei redenen ‘nodig’ vindt, ligt met 42 procent exact twee keer zo hoog als de 21 procent voor wie het allemaal niet hoeft.

Integrale gedachte
Vooral de ‘integrale gedachte’ van de wet wordt geprezen. Al zal het, reageert een van de geënquêteerden, ‘nog jaren en jaren duren en heel veel inspanning vergen voordat we in staat zijn te denken vanuit de fysieke leefomgeving in plaats van de hokjes RO, milieu, etc.’

Bron: Binnenlands Bestuur (24 september 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?