‘Nog geen eind aan hausse XXL-distributiecentra’

Er zit nog steeds groei in de realisatie van mega-distributiecentra. 2019 was opnieuw een topjaar: meer dan 19 XXL-dc’s, met elk een oppervlakte van meer dan 40.000 m2, openden hun deuren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Buck Consultants International (BCI).

Rek
Naast de gerealiseerde distributiecentra werden nog 11 andere aangekondigd. In totaal zorgen deze centra voor 12.400 arbeidsplaatsen en hebben een totale oppervlakte van ruim twee miljoen m2. En volgens BCI is de rek er nog niet uit. Ook in de komende jaren blijft de behoefte aan XXL-dc’s groot door de groei van internetwinkelen en de werkruimte die nodig is voor het opslaan van goederen en het behandelen van retourzendingen.

Discussie
Maar de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap wordt ook steeds groter, zeker nadat vorig jaar het College van Rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beide met kritische rapporten kwamen over het ruimtelijk beleid over grote distributiecentra. De provincie Noord-Brabant neemt het grootste deel van de superdozen voor haar rekening: van de 101 XXL-dc’s die in de afgelopen zes jaar zijn gebouwd of nog in dit jaar worden gebouwd, staan er 38 in Brabant.

Kritisch
Vooral de rijksadviseurs waren kritisch en adviseerden rijk, provincies en gemeenten om pas op de plaats te maken en snel een einde te maken aan de ongebreidelde verdozing. Maar volgens BCI, dat gemeenten en marktpartijen adviseert over de plaatsing en inpassing van distributiecentra, is dat eenzijdig. Volgens directeur René Buck moeten verschillende aspecten van de distributiecentra worden meegenomen. ‘Wij bepleiten een Nationale Taskforce die op evenwichtige wijze alle effecten van deze XXL-distributiecentra in beeld brengt. Economische en arbeidsmarkteffecten, maar ook de impact op landschap, milieu en natuur. Ook mobiliteits- en congestie-effecten en wat dit betekent voor gemeentelijke grondopbrengsten moeten in kaart worden gebracht.”

Bron: Binnenlands Bestuur (12 februari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?