Nog altijd neerslagtekort op zandgronden

Water 2 april 2019

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is.

Verschillen

De regionale verschillen zijn groot. Op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland is sinds 1 april 2018 100 tot 200 millimeter minder neerslag gevallen dan verdampt. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en op de Veluwe is inmiddels wel sprake van een neerslagoverschot. In de rest van het land is een tekort van 10 tot 60 millimeter.

Regen

Vooral op de zandgronden is nog onvoldoende regen gevallen om het grondwaterpeil weer op een normaal niveau te brengen. Dit betekent dat bij een nieuwe periode van droogte in het nieuwe groeiseizoen, dat op 1 april begint, sneller dan gebruikelijk problemen kunnen ontstaan.(ANP)

Bron: ANP via Binnenlands Bestuur (31 maart 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?