De provincie Gelderland betrekt burgers bij haar plannen voor bijvoorbeeld de reconstructie van een weg. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie dit doet. Zij concludeert dat de manier waarop burgers betrokken worden afhankelijk is van het projectteam omdat de provincie hier nauwelijks kaders voor heeft. Uit de onderzochte projecten blijkt dat het betrekken […]

Lees meer

Met het aantreden van het kabinet-Rutte III ging de invoering van de Omgevingswet over van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu naar dat van Binnenlandse Zaken. Een succesje voor de nieuwe BZK-minister Ollongren. Alleen vergat ze, volgens de NOS, het bijbehorende budget van 200 miljoen euro voor haar ministerie veilig te stellen. Proces nog […]

Lees meer

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken. Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio’s gebruiken voor samenwerking met andere regio’s. Door de bouwbesluiten van 2003 en 2012 zijn er al grote stappen gemaakt volgens Ronald van Londen […]

Gemeenten verkopen meer grond

Grondbeleid Geplaatst op 23 november 2017

De gemeentelijke grondverkopen zijn over de eerste negen maanden van dit jaar met ruim een kwart gestegen naar 1,3 miljard euro. Het resultaat van gemeentelijke grondexploitaties is 5,6 procent hoger dan over dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van OTB Delft naar de bouwgrondexploitaties van gemeenten in het derde kwartaal van 2017. Ongeveer […]

Lees meer

De Wet markt en overheid heeft haar nut en noodzaak niet bewezen en leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan. Dat zegt de VNG in een reactie op het voorstel van de minister […]

Lees meer

Transformatie van winkels, kantoren en fabriekspanden heeft in 2016 in totaal ruim 8.000 nieuwe woningen opgeleverd, het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. Eindhoven was vorig jaar koploper transformeren met 785 woningen, zo’n 40 procent van de in 2016 in de gemeente gerealiseerde woningproductie. Ook in  Amsterdam (585) en Den Haag (485) ontstonden zo […]

Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in 2016 onder de Europese normen liggen. De norm voor NO2 wordt hoofdzakelijk nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve […]

Lees meer

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben de Tweede Kamer opgeroepen om een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het gaat om onder meer ruimere subsidieregelingen en aanpassing van wetgeving en regelgeving.   Vooruitlopen op bestuursakkoord De lokale overheden, die al langer samen bezig zijn met initiatieven voor verduurzaming van Nederland, hebben Tweede […]

Lees meer

Wilt u dit najaar nog een cursus volgen? In november en december hebben we weer een aantal cursussen op de agenda staan die gegarandeerd door gaan. Aanmelden kan via onze website. Heeft u vragen? Neem contact op met Kristian Koster  op 033 – 422 99 70. Milieueffectrapportage 2, 9, 16 en 23 november 2017 Besluit Bodemkwaliteit 2 en 9 […]

Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier (D66), wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Bij het verdelen van taken in het kabinet – het traditionele landje-pik tussen ministers – heeft ze belangrijke dossiers binnengehaald. Zo verhuist de directie die de Omgevingswet uitvoert van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?