Wat betekent de coronacisis voor de winkelgebieden in Oost-Nederland? Waar was de impact van de coronacrisis het grootst? De provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel vroegen I&O Research dat in het najaar van 2020 uit te zoeken en daarmee ook de resultaten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 te actualiseren en van nieuwe handvatten te voorzien. In […]

Lees meer

2021 is het jaar waarin hoop gloort. We krijgen hopelijk Covid-19 onder controle. En de woningmarkt beweegt zich naar nieuwe oplossingen toe, mede aangejaagd door de verkiezingen. Vorig jaar vroeg de woningmarkt actie. Dat verandert niet. Maar het gesternte is positiever. Companen benoemt 10 trends die vanuit onze praktijkervaring in 2021 aandacht vragen. Wonen kristallisatiepunt […]

Lees meer

Hoe pak je de stikstofproblemen aan op een betaalbare manier? Een groep melkveehouders in het Groene Hart wil de uitstoot verlagen door de stallen te moderniseren en ‘verhuurt’ de vrijgekomen stikstofruimte om dat te kunnen betalen. Zo worden sectoren geholpen die nu niet kunnen uitbreiden en kunnen boeren innoveren met hun bedrijf. Met de pilot […]

Lees meer

Gemeenten moeten stoppen met hun strijd tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Dat bepleiten hoogleraren Peter Boelhouwer en Hugo Priemus. Zij vinden dat vakantieparken die geen toeristische functie meer hebben, omgevormd moeten worden tot woonwijken. In de meeste gemeenten wordt nog altijd jacht gemaakt op mensen die illegaal in een vakantiehuis wonen. Controleurs gaan hun […]

De stijgende woningprijzen in de regio rondom de stad Groningen geeft gemeenten nieuwe hoop. In de krimpgebieden moet een krimpagenda worden uitgevoerd, maar worden tegelijkertijd ook nieuwe woningen gebouwd. Woonvisie Deze week presenteerde gemeente Het Hogeland een nieuwe woonvisie waarin ruimte komt om te bouwen in Bedum en Winsum, twee van de dorpen die relatief […]

Lees meer

Tienduizenden mensen zouden willen verhuizen om de slechte lucht in hun omgeving. Een aantal van hen doet dat, maar anderen hebben er de mogelijkheden niet voor en blijven dus noodgedwongen worstelen met de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Dat zegt het Longfonds, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Nivel. Het fonds doet een […]

Lees meer

De coronacrisis heeft op korte termijn nauwelijks invloed op het grond(prijs)beleid van gemeenten. 50% van de gemeenten verhoogt de grondprijzen. Deze blijft in 33% van de gemeenten beperkt tot maximaal 2,5%. Het aandeel gemeenten dat hogere grondprijsstijgingen dan 2,5% verwacht, is met 17% fors lager in vergelijking tot wat in 2020 gerealiseerd is (28%). Opvallend […]

Lees meer

Het gaat nog niet goed met de verduurzaming van kantoorgebouwen. Gemeenten krijgen daarom gezamenlijk 12,5 miljoen via het gemeentefonds als bijdrage voor toezicht en handhaving op de verduurzaming door gebouweigenaren. Bouwbesluit In het Bouwbesluit van 2012 werd afgesproken dat kantoorgebouwen van meer dan 100m2, die geen rijks- of gemeentelijk monument zijn, op 1 januari 2023 […]

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen. Dat concludeert de Onderzoeksraad naar aanleiding van onderzoek na het […]

Het ministerie van BZK heeft de Wegwijzer Ontwikkelen van een Omgevingsvisie gemaakt. De wegwijzer helpt bij het procesontwerp en het vormgeven van een omgevingsvisie en bestaat uit een schema en een lijst met vragen die een bestuursorgaan zich kan stellen wanneer het aan de slag gaat met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Werken aan een omgevingsvisie betekent van begin […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?