De coronacrisis heeft op korte termijn nauwelijks invloed op het grond(prijs)beleid van gemeenten. 50% van de gemeenten verhoogt de grondprijzen. Deze blijft in 33% van de gemeenten beperkt tot maximaal 2,5%. Het aandeel gemeenten dat hogere grondprijsstijgingen dan 2,5% verwacht, is met 17% fors lager in vergelijking tot wat in 2020 gerealiseerd is (28%). Opvallend […]

Lees meer

Het gaat nog niet goed met de verduurzaming van kantoorgebouwen. Gemeenten krijgen daarom gezamenlijk 12,5 miljoen via het gemeentefonds als bijdrage voor toezicht en handhaving op de verduurzaming door gebouweigenaren. Bouwbesluit In het Bouwbesluit van 2012 werd afgesproken dat kantoorgebouwen van meer dan 100m2, die geen rijks- of gemeentelijk monument zijn, op 1 januari 2023 […]

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen. Dat concludeert de Onderzoeksraad naar aanleiding van onderzoek na het […]

Het ministerie van BZK heeft de Wegwijzer Ontwikkelen van een Omgevingsvisie gemaakt. De wegwijzer helpt bij het procesontwerp en het vormgeven van een omgevingsvisie en bestaat uit een schema en een lijst met vragen die een bestuursorgaan zich kan stellen wanneer het aan de slag gaat met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Werken aan een omgevingsvisie betekent van begin […]

Lees meer

Waardering van de buitenruimte

Algemeen Geplaatst op 25 november 2020

Een analyse naar aanleiding van de Motie Koerhuis- Van Eijs De kwaliteit van woningen en van de woonomgeving vergt continu aandacht van ruimtelijk beleid. Door toedoen van de coronapandemie, in het bijzonder de verschillende (lock-down) maatregelen om deze in te dammen, is er nog meer aandacht gekomen voor de buitenruimte van de woning. Mensen vertoefden […]

Lees meer

Middelgrote gemeenten die de winkels in hun binnenstad koesteren, moeten een antwoord verzinnen op de veranderende marktvraag. Transformeer de leegstaande panden niet naar woningen, stelt afstudeerder Erwin Rutgers, maar trek vernieuwende concepten aan die bijdragen aan de aantrekkingskracht van een gebied. In zijn afstudeeronderzoek vindt Rutgers twee handelingsopties voor gemeenten om de investeringsbereidheid van (vernieuwende) […]

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 11 november 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht. Met de overzichtsuitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer duidelijkheid over de manier waarop zij het relativiteitsvereiste toepast in haar uitspraken over bijvoorbeeld bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Relativiteitsvereiste Het relativiteitsvereiste staat in artikel 8:69a van de […]

Lees meer

De rijkssubsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken tussen 2016 en 2019 heeft de vooropgezette doelen bereikt. Vooral boeren in Brabant, Gelderland en Overijssel hebben asbestdaken gesaneerd dankzij de regeling. Maar inmiddels ligt het saneren van asbestdaken zo goed als stil. Subsidie Dat valt te lezen in een rapport dat consultancybedrijf Sira schreef in opdracht van […]

In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden. Parkeren is vaak een te grote kostenpost door een combinatie van hoge parkeernorm, veel gebouwd parkeren en beperkte betaalbereidheid van […]

Lees meer

Alle woningen in Nederland krijgen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label wordt vanaf juli 2021 opgenomen in taxatierapporten van huizen. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Anders dan het energielabel betreft het een initiatief vanuit de makelaarsvereniging en geen verplichting vanuit de overheid of Europa. […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?