Gelderland moet zo snel mogelijk gebieden aanwijzen waar de wolf niet gewenst is. In die wolfvrije gebieden, zoals de Achterhoek en het Rivierengebied, moet het dier actief verjaagd worden. Het CDA, dat wil dat Gelderland deze maatregelen neemt, denkt dat het mogelijk is om wolven terug te jagen naar Duitsland, waar veel meer ruimte voor […]

De meeste gemeenten zijn gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving van de gemeente. Uit praktijkproeven en pilots blijkt dat de keuzes die gemeenten moeten maken in de omgevingsvisie een behoorlijk complex onderdeel is het proces is, terwijl de visie juist de […]

Lees meer

Steden hebben voldoende water nodig voor de aanleg van meer bomen. Die zijn essentieel voor de hittebestendigheid van steden. Bomen zorgen met hun schaduw voor koele plekken en verdamping. Dat blijkt uit rapport ‘De hittebestendige stad’ dat op 25 mei is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma, 2014) beoogt dat Rijk, […]

Lees meer

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een […]

Lees meer

Het is een utopie om te denken dat risico’s en hinder te vermijden zijn bij duurzame gebiedsontwikkeling. Echter, met een set rechtsregels en vergunningsstelsels is het wel mogelijk deze te beperken, schrijft Agnes Franzen in het hoofdstuk ‘Ruimtelijke risico’s en hinder bij duurzame gebiedsontwikkeling’ uit de publicatie ‘Doe de tienkamp’. Over ‘Doe de tienkamp!’ Dit […]

Lees meer

Het kabinet gaat de teugels aanhalen bij landelijke opgaven als de woningbouw en energietransitie. Opgaven waar het Rijk immers verantwoordelijk voor is. Nee, van een nieuwe centralisatiedrift is geen sprake. Gemeenten krijgen er juist bevoegdheden bij. Zo mogen ze ondernemers verplichten hun dak vol met zonnepanelen te leggen. ‘De complexe en deels tegenstrijdige maatschappelijke opgaven […]

Lees meer

Welke instrumenten uit de Omgevingswet zijn praktisch en toepasbaar in gemeentes om de overgang naar duurzame energie te versnellen? Een consortium van bedrijven heeft deze vraag onderzocht in een pilot bij 8 proefgemeenten. Het eindrapport ‘Energietransitie versnellen met de Omgevingswet’ is nu gepubliceerd. Duurzame elektriciteit opwekken: de uitdaging voor decentrale overheden Op 28 juni 2019 […]

Lees meer

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Doel van het advies is dat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen. ‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en […]

Pragmatische redenen “Uw besluit lijkt ook vooral ingegeven door pragmatische en bestuurlijke redenen”, schrijft de commissie. “U wilt eigenaren van nieuwe en bestaande woningen in die zin gelijk behandelen. Deze ongelijkheid is echter expliciet het uitgangspunt van de in de Gaswet opgenomen regeling.” Onderscheid vermijden De Wolden wilde met haar beleid onderscheid vermijden tussen eigenaren […]

Weer een genadeloze linkse voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gemeenten, toezichthouders en brandweerkorpsen willen dat het ontwerpbesluit voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangepast. Haagse bronnen spreken over een uitzonderlijke situatie. Gemeenten liggen dwars. Weer. Ze spelen powerplay. Precies op een moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Of misschien […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?