Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke […]

De gemeente Midden-Drenthe legt zelf een zonnepark aan en gaat dit ook exploiteren. Dat zou tijd en geld besparen en opbrengsten blijven lokaal beschikbaar.  De gemeente gaat een zonnepark aanleggen van 6 hectare op een perceel dat al in eigendom is van de lokale overheid. Daarmee is ze de eerste gemeente in Drenthe die zo’n […]

Lees meer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’ Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor […]

Lees meer

Op het ruimtelijk en vastgoedgebied zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Op veel plekken ontstaat een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Voor binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze. Alle partijen zoeken naar nieuwe strategieën om gebieden te […]

Lees meer

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op 16 oktober het ‘Dashboard Verstedelijking’ gepresenteerd,  een instrument om op regionaal niveau en een generatie vooruit maatschappelijke meerwaarde van woningbouw inzichtelijk te maken. De centrale vragen in dit onderzoek zijn:  “Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij?” Het aantal huishoudens in met name de stedelijke […]

Lees meer

Meer maatwerk bij geluidsnormen

Geluid Geplaatst op 22 oktober 2018

Gemeenten krijgen meer beleidsruimte bij het bepalen van de normen voor geluidsoverlast. Op die manier zijn lokale overheden ‘goed in staat om met lokaal maatwerk en slimme oplossingen een goede leefomgeving en een goede bereikbaarheid te realiseren’. Dat schrijft het kabinet in een wetsvoorstel dat eerder deze maand is ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid […]

Lees meer

Ze zien grote fouten die tot schade of zelfs instorting hadden kunnen leiden: toezichthouders in de bouw kunnen lang niet meer alle bouwprojecten bezoeken, waardoor bouwfouten over het hoofd kunnen worden gezien. Het toezicht door gemeenten en andere overheidsdiensten op de bouw is kortom onvoldoende. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 357 medewerkers […]

Lees meer

Gemeenten mogen best meer experimenteren door meer taken zelf uit te voeren. ‘Waarom niet, als dat bijvoorbeeld een dochter van een bezorgde vader in Amsterdam aan een woning helpt,’ aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die standpunt wordt verwoord in de Thorbecke-lezing, die de minister gisteren in Zwolle had moeten houden. Maar omdat ze griep heeft, […]

Lees meer

Het netwerk IMPEL helpt uitvoeringorganisaties uit Europa om de milieuregelgeving te implementeren. In oktober van dit jaar verschijnt een online handboek over de Richtlijn industriële emissies. Ook voor de Nederlandse vergunningverleners en toezichthouders verplichte kost. Een handboek over de implementatie van de Richtlijn industriële emissies (RIE), gezamenlijke internationale inspecties en een training over de RIE […]

Lees meer

De Europese Commissie heeft de Best Beschikbare Techniek (BBT)-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 17 augustus 2022 de vergunningen actualiseren van IPPC bedrijven die afval verwerken. BBT-conclusies Afvalbehandeling De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Afvalbehandeling gepubliceerd op 17 augustus 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie. De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorieën 5.1, 5.3a […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?