Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De topmannen van drie grote bouwbedrijven in Nederland voorspellen dat in het huidige tempo slechts de helft van de één miljoen benodigde huizen wordt gebouwd voor 2030. Gemeenten ontwikkelen te weinig bouwplannen, zeggen ze zaterdag in De Telegraaf. Plannen ‘De huidige planning van een miljoen woningen is niet realistisch’, zegt bestuursvoorzitter Daan Sperling van het Rotterdamse […]

Lees meer

Ook in 2019 te weinig nieuwbouw

Bouwen Geplaatst op 3 januari 2019

Het aantal nieuwbouwwoningen blijft volgend jaar naar verwachting steken op 65.000. Het beperkte aantal nieuwe bouwlocaties voorkomt verdere groei van het aantal bouwvergunningen. Meer tijd  Ook personeelstekorten bij bouwbedrijven beperken de aanwas van nieuwe huizen, aldus economen van ING in een rapport over de sector. Verder zitten er relatief complexere ontwikkelplannen in de pijplijn. Die […]

Lees meer

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Ook de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen bij het parlement, de aanvullingswet grondeigendom volgt in 2019. De Aanvullingswet bodem […]

Lees meer

Gemeenten kunnen niet zomaar besluiten nemen die oneerlijke concurrentie met de markt legitimeren. De hoogste bestuursrechter in dit soort zaken heeft deze week korte metten gemaakt met die heersende opvatting. De gemeenten Hengelo en Zeewolde zijn teruggefloten voor een zogeheten algemeen belang besluit. Gemeenten nemen veelvuldig dat soort besluiten sinds de invoering van de Wet markt en […]

Lees meer

Een aantal landbouwvertegenwoordigers, kennisinstituten, brancheorganisaties en milieuorganisaties heeft woensdag een gezamenlijk plan gepresenteerd om natuurherstel in Nederland te bevorderen. De aanpak, die tot 2030 loopt, moet zorgen voor meer aaneengesloten natuurgebieden en biodiversiteit. Tot de initiatiefnemers behoren onder meer Milieudefensie, LTO Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Unilever, de Rabobank en Stichting Natuur en Milieu. Het plan wordt […]

Lees meer

Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met ‘nieuwe’ methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Bovendien is de uitslag van het bodemonderzoek direct zichtbaar. Tijd om deze on site bodemonderzoekstechnieken beter te benutten. Sinds 2006 beheert Bodem+ van […]

Lees meer

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in 2021 in en die implementatie vraagt veel voorbereiding van de gemeenten. Vier van de vijf geven dan ook aan dat de Omgevingswet bij hen sterk speelt. Maar over hun eigen aanpak is slechts één op de vijf gemeenten helemaal tevreden, terwijl eenzelfde percentage zichzelf hiervoor een onvoldoende geeft. Vooral […]

Lees meer

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij […]

Lees meer

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Afvalstoffen, Afvalwater, Bodem, Considerans en Geur. Deze teksten staan inmiddels online of komen spoedig online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”. Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning […]

In Nederland denken we bedwingers van het water te zijn, schrijven acht wetenschappers. „Waarom redden we het in de toekomst niet met alleen hogere dijken en een extra waterkering bij Rotterdam?” Op de klimaattop in Katowice in Polen proberen de landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, concrete maatregelen af te spreken. Nederland doet heel […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?