Gemeenten die de dieseluitstoot van verkeer in hun stadkernen willen reguleren kunnen per 1 januari 2020 nog maar kiezen tussen twee soorten milieuzones. Minister Van Veldhoven heeft een versimpeld milieuzonebeleid definitief vastgesteld. Regels Tot nu toe ontbrak landelijk beleid over milieuzones, waardoor er in de dertien steden waar nu al een milieuzone van kracht is, […]

Lees meer

Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde monumentstatus hebben. De vrees voor extra regeldruk voor particulieren en ontwikkelaars zou een van de redenen zijn. Dat argument staat althans in de verkenning archeologie In Situ 2100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In het kader van die verkenning […]

De gemeente Helmond heeft naar eigen zeggen als een van de eerste gemeenten van Nederland werkbare regels opgesteld voor het verplaatsen van grond met PFAS. Over die chemische stoffen is veel te doen. Ze zitten vrijwel overal in lage concentraties in de grond. Volgens Helmond worden dankzij de nieuwe gemeentelijke regels ‘de belemmeringen op het verplaatsen […]

Lees meer

De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd […]

Lees meer

Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze stoffen voorkomt. Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag van de Nederlandse bodem vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten […]

Lees meer

Grond- weg- en waterbouwbedrijven ondervinden veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar wil ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven zet vandaag een nieuwe stap in de aanpak van het PFAS-probleem. Zij vraagt het […]

Lees meer

Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar […]

Lees meer

Op 16 oktober heeft Rijksadviseur Daan Zandbelt het advies ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ aangeboden aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin houden we pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. In […]

Lees meer

Gemeenten bibberen voor PFAS

Bodem Geplaatst op 17 oktober 2019

Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. Regels Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door […]

Lees meer

Interview van Platform 31 met Guido Mertens, zelfstandig adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, voormalig programmaleider grond bij de gemeente Eindhoven en docent bij de Geoplan leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling en de Hogeschool Rotterdam Investeren in een gezonde leefomgeving kan helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. In het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent Platform31 hoe dit werkt […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?