Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Minister Grapperhaus van Justitie komt met 1 miljoen euro per jaar over de brug voor het vergoeden van opruimkosten voor drugsafval. Particulieren krijgen de kosten van het opruimwerk de komende jaren helemaal vergoed.  In april zei Grapperhaus nog dat een structurele subsidieregeling vanuit het Rijk voor de opruimkosten van drugsafval niet aan de orde was. Maar […]

Lees meer

Niet alleen politiek Den Haag zit met de handen in het haar door de uitspraak van de rechter over stikstofregels. Ook in provincies en gemeenten zijn grote zorgen: meer dan 1500 projecten zijn onzeker geworden of worden opnieuw bekeken, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In provincies alleen al gaat het om 1571 procedures […]

Lees meer

Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet In het Aanvullingsbesluit zijn de (Rijks)regels opgenomen voor bodem […]

Lees meer

De ammoniakconcentratie in 82 Nederlandse natuurgebieden is vorig jaar met gemiddeld 35 procent gestegen ten opzichte van 2017, blijkt uit metingen van het RIVM. De ammoniakconcentratie in de lucht bij Nederlandse natuurgebieden was vorig jaar gemiddeld 35 procent hoger dan in 2017. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu woensdag. De toename van 6,4 naar 8,9 […]

Lees meer

Omgevingswet: link leggen tussen gezondheid en fysieke leefomgeving De Omgevingswet biedt decentrale overheden kansen om aan de slag te gaan met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Gezondeleefomgeving.nl is bedoeld als startpunt voor gemeenten en provincies die niet weten hoe zij moeten beginnen. In Arnhem is de website al gebruikt in de pilot ‘Omgevingswet & […]

Lees meer

Een tussenstand halverwege de looptijd Bodemconvenant 2016 – 2020 De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers. De rol die bodem en ondergrond kunnen spelen in maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker. Het bodembeleid in Nederland wordt met het […]

Lees meer

De woningbehoefte blijkt veel groter dan voorheen verwacht. In de komende tien jaar zijn 100.000 meer woningen nodig dan twee jaar eerder werd berekend. Ook is deze behoefte meer verspreid over het land. In verschillende regio’s is hierdoor minder of pas na 2030 sprake van krimp. Daarnaast neemt het aantal huishoudens in Amsterdam minder hard […]

Lees meer

“Wees transparant, geef duidelijk aan welke maatregelen zijn overwogen, wat de onzekerheden rond de uitwerking van de maatregelen zijn en waarom bepaalde maatregelen niet zijn opgenomen”, zo adviseerde Diederik van der Molen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de  deelnemers aan het symposium Uitvoering Kaderrichtlijn Water dat door de betrokken waterbeheerders was georganiseerd op […]

Lees meer

  Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de samenleving. Drie problemen Het Rathenau-instituut deed onderzoek naar ‘Griffiers en digitalisering’ en signaleert drie problemen als […]

Lees meer

Wat betekent dit voor milieueffectrapportage? Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?