Gemeenten hebben vorig jaar fors meer aan grondexploitaties verdiend. Vooral woningbouw brengt veel in het laatje. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Gemeenten boekten gezamenlijk een resultaat op grondexploitaties van 1,25 miljard euro. Dat is 20 procent meer dan in 2017. Het overgrote deel, 1 miljard euro, is afkomstig […]

Lees meer

Overheden en marktpartijen in Groningen en Drenthe willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Dat staat in een gezamenlijke investeringsagenda waarmee de  productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opgeschaald kan worden. Alternatief Waterstof is een veelbelovend alternatief voor het Groningse aardgas. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor […]

Lees meer

Eigenaren van een weiland in Nuenen waar drugsafval was gevonden, hoeven de kosten voor het opruimen daarvan niet te betalen. De Raad van State bepaalde dat woensdag. De grondeigenaren hadden niets met de twee dumpingen van drugsafval te maken. Dat hadden onbekenden gedaan. Kosten verhalen op eigenaren Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wilde […]

Lees meer

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 8 april reageren via de internetconsultatie. Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De regels gaan over dezelfde geluidbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de […]

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen binnengekomen uit nieuwe gebieden, zoals het rivierengebied. Het gaat om huizen die direct op de ondergrond zijn gefundeerd. Ook daar is een lage grondwaterstand de boosdoener. Klei klinkt in, de bodem […]

Lees meer

Purmerend gaat het woningtekort te lijf door zélf woningen te realiseren. De gemeente trekt geld uit voor tijdelijke woningen, zonder dat er een corporatie aan te pas komt. Een uitzonderlijke stap, want woningbouw hoort niet in het takenpakket van gemeenten. “Zo breng je een echte versnelling teweeg.” Purmerend is het wachten beu. Maar liefst 3500 […]

Lees meer

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt niet langer. In 2018 werden door gemeenten nagenoeg evenveel vergunningen verleend als in 2017. Maar de bouwkosten stijgen wel flink, met ruim 7 procent. Bouwbedrijven hadden een topjaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Toename Met zo’n 70.000 verleende vergunningen is het aantal uit de […]

Lees meer

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Betere afstemming In het position paper geven de provincies aan dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn […]

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft haar Jaarwerkplan Bodem+ gepresenteerd in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2019 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. Bodem+ streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en […]

Lees meer

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Vertienvoudigen De komende twaalf jaar zal […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?