Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat alle data omtrent de Nederlandse ondergrond op één centrale plek op uniforme wijze staan geregistreerd. Overheden zijn verplicht om informatie aan te leveren én te gebruiken. Daar is nog wel een mentaliteitsverandering voor nodig. De Nederlandse ondergrond […]

Lees meer

Gemeenten moeten zorgen voor voldoende plekken voor woonwagenbewoners. Nu voeren zij vaak nog een beleid dat gericht is op een vermindering van het aantal standplaatsen maar dat mag straks niet meer, meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Discriminatie tegengaan Met het nieuwe beleid volgt zij adviezen op van het College van […]

Lees meer

Waterschappen werken in 2017 intensiever samen met andere overheden aan het ontwikkelen van ruimtelijke plannen dan in 2016. De intensivering zou kunnen komen door de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Unie van Waterschappen. In 2017 is het percentage van waterschappen die vinden dat zij voldoende betrokken zijn […]

Lees meer

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) […]

Lees meer

Per 1 juli 2018 is de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Gemeenten kunnen de tijd en het geld dat vrijkomt inzetten voor het nieuwe omgevingsplan. Daarmee biedt de wet gemeenten een mooie kans […]

Minister Ollongren van Wonen gaat in het Bouwbesluit snel eisen opnemen over de geluidseisen van warmtepompen. Dat antwoordt de minister op vragen uit de Tweede Kamer. Die waren gesteld naar aanleiding van het optreden van een Brabantse echtpaar in het televisieprogramma Kassa. Het stel gaf in de uitzending aan zwaar gebukt te gaan onder de […]

Lees meer

Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ dat vorige week is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken […]

Lees meer

Een vliegtuig met geavanceerde camera bracht de hoeveelheid asbestdaken in de provincie Drenthe in beeld: zes miljoen vierkante meter. Met de eerste openbare ‘asbestdakenkaart’ kan elke Drent vanaf vandaag zelf ontdekken hoe het met de eigen dakbekleding is gesteld. Zo hoopt de provincie de asbestsanering te versnellen. Giga-uitdaging  ‘Het is een giga-uitdaging’, stelt Drents gedeputeerde […]

Lees meer

Het energiegebruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met 12 procent gedaald. Ook de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het rijk ging met 9 procent omlaag. Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ict-hardware zit in de lift. De gestelde doelen op het vlak van energiebesparing zijn daarmee gehaald. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering […]

De gemeente Rotterdam mag ook benzineauto’s van vóór juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven. Gesteggel Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in voor een groot aantal straten in het centrum en het noorden van Rotterdam. Binnen […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?