Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. Acht gemeenten gaan hiermee onder begeleiding van experts aan de slag. Dit levert waardevolle kennis op waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren. Goes, Den Haag, Zoeterwoude, […]

Lees meer

Bodemdaling zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het wordt in Nederland een steeds grote probleem. De kosten voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur kunnen oplopen tot miljarden euro’s. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en […]

Lees meer

De Europese Commissie roept Bulgarije, Kroatië, Nederland, Frankrijk en Polen op hun wetgeving rond milieueffectrapportage in lijn te brengen met de Europese wetgeving. In 2014 is de EU-wetgeving geactualiseerd met als doel de administratieve lasten te verminderen, het niveau van milieubescherming te verbeteren en beslissingen over investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer te laten zijn. Deze wetgeving […]

Lees meer

De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende datatechnologie, maar ook aan een veranderende samenstelling van huishoudens en verschuivende bestuurlijke verhoudingen. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ […]

Lees meer

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag. Er was behoefte aan een nieuwe set ‘spelregels’ omdat steeds meer HWBP-projecten nu in de uitvoeringsfase komen. En deze fase stelt andere eisen aan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. […]

Lees meer

Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Ze kunnen dieselauto’s weigeren die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder. Minister Van Veldhoven (Infrastructuur) heeft het besluit daartoe vrijdag naar beide Kamers gestuurd, na akkoord van de ministerraad. De maatregel werd al genoemd in het regeerakkoord […]

Lees meer

Gemeenten hebben aanvullende instrumenten nodig om de woningbouw aan te jagen. Ze willen beter in staat zijn ‘om hetzij de bouw af te dwingen, hetzij de bouwmogelijkheid te schrappen’. Daarnaast moeten provincies ‘minder rigide’ vasthouden aan berekeningen van de vraag. Dit staat in de VNG-inzet wonen, een stuk dat de belangenbehartiger onlangs publiceerde. Lokale overheden liggen […]

Lees meer

Of het nu gaat om extra woningen in stedelijke gebieden of de aanpak in krimpgebieden: de woningmarkt kan niet zonder een actieve rol van de provincies. Bij de onderhandelingen voor de nieuwe provinciebesturen is het van het grootste belang dat lokale partijen voldoende ruimte krijgen voor bouwplannen die snel te realiseren zijn. Het aandeel van […]

Lees meer

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden. KWR […]

Lees meer

De gemeente Rotterdam wil dat er de komende drie jaar 20 hectare meer groen in de stad komt. In een speciaal actieplan wil het stadbestuur groenere daken, meer groen in de openbare ruimte en wil ze burgers stimuleren om hun eigen stoepen, tuinen en schoolpleinen te vergroenen. Stimuleren Voor de maatregelen heeft wethouder Bert Wijbenga […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?