Staat van de woningmarkt 2020

Algemeen Geplaatst op 17 juni 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van de belangrijkste doelen uit de Staat van de Woningmarkt 2020. In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Woningbouwproductie moet op gang blijven Naar verwachting […]

Lees meer

Het rekensysteem Aerius, waarmee de neerslag van stikstof wordt gemeten, leidt tot schijnzekerheid. Ook wordt de uitstoot van verkeer onvolledig in kaart gebracht. Doorlichten meting stikstof  Tot die conclusies komt de commissie-Hordijk in haar eindrapport  Meer meten, robuuster rekenen. Het adviescollege was in het leven geroepen om te beoordelen of de huidige meet- en rekensystematiek […]

Lees meer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen de ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’ gepresenteerd. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u het webinar terugkijken dat hierover eind mei in opdracht van VNG werd gehouden. Het Nederlandse klimaat verandert. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes […]

Lees meer

Door: mr. dr. ing. Peter de Haan Dit is de eerste blog in een drieluik over de grootste wetswijzigingen in bouwregelgeving ooit. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet en gelijktijdig de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Beide wetten bevatten wijzigingen in de vergunningverlening en handhaving van bouwwerken. Daarnaast leidt de Wkb […]

Lees meer

In wijken met veel sociale huurwoningen zouden gemeenten er goed aan doen om te investeren in een herkenbare, betrouwbare ondersteuner die problemen in de wijk vroeg kan signaleren. Zo’n waakvlamfunctie is nodig omdat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in die wijken wonen. Zorg schiet tekort Dat is de belangrijkste aanbeveling in een onderzoek door […]

Lees meer

Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in zijn eindrapport. Actiever Naast de stikstofdoelen moet er veel actiever worden ingezet op natuurherstel. Volgens […]

Lees meer

De coronacrisis zet óók de ruimtelijke ordening scherp op het netvlies. Een herinrichting van de leefomgeving ligt in het verschiet, voor zo min mogelijk contact en de bekende afstandsregel. Is dat allemaal tijdelijk of moet gezondheid een meer structurele plek krijgen in het omgevingsbeleid? Maatregelen moeten de fysieke ruimte in stadscentra coronaproof maken. Gemeenten en het bedrijfsleven […]

De provincie gaat overheden extra compenseren voor kosten die worden gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval. Volgens een nieuwe landelijke regeling kunnen gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en Staatsbosbeheer de helft van de kosten terugkrijgen. Driekwart De provincie gaat verder en verhoogt dat percentage tot 75 procent, met een maximum van 24.999 euro. Tot 2023 […]

Minister-president Mark Rutte heeft op Twitter lokale politici opgeroepen te luisteren naar jongeren als het gaat over de vraag, hoe om te gaan met corona. De premier verpakte zijn boodschap aan gemeenten in een groter appel op volwassenen om de stem van de jongeren te betrekken bij zaken op school, in de wijk en bijvoorbeeld bij […]

Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, die eind april oordeelde dat de gemeente haar inwoners niet mag dwingen alleen energie te betrekken van het lokale warmtenet. Met haar beroep wil de gemeente nu voorkomen dat inwoners energie betrekken van zonnepanelen in plaats van het warmtenet dat wordt uitgerold. De zaak was aangespannen – […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?