Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten gaan hun handtekening zetten voor een CO2-reductie van 95 procent in 2050 en, dichterbij, 49 procent CO2-reductie in 2030. ‘De meeste gemeenten zitten met de […]

De kwaliteit van het grondwater voldoet in delen van Gelderland en Overijssel niet aan de Europese eisen die vanaf 2027 gelden. Er zijn verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning gesignaleerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Het toezicht op de drinkwaterkwaliteit door overheden is onvoldoende. De kwaliteit van het grondwater voldoet bij […]

Lees meer

Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees meer

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode […]

Lees meer

Eind 2018 schreven we over de verwachtte verandering van de aftrek studiekosten regeling. Toen was alleen duidelijk dat het kabinet Rutte III de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening, maar hoe die maatregel eruit ging zien was nog niet bekend. Op 3 juni 2019 kwam de Rijksoverheid met de […]

Lees meer

Nederlandse daken zijn in 2025 nog niet asbestvrij. Het verbod op asbest in daken dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, en dus stelt het kabinet voor om de invoering ervan drie jaar uit te stellen. Het oorspronkelijke plan was om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren, maar staatssecretaris Stientje […]

Lees meer

Meer bouwplannen gemeenten

Bouwen Geplaatst op 29 mei 2019

Gemeenten en provincies hebben hun ambities voor de woningbouw opgeschroefd naar jaarlijks 76.000 woningen. Dat is hoger dan de doelstelling van 75.000 woningen in de Nationale Woonagenda. Als de plannen worden uitgevoerd, valt het woningtekort – nu nog 3,8 procent –  in 2030 lager uit dan in eerdere prognoses: 2,4 procent, in plaats van 2,6 […]

Lees meer

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes vragen de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 geheel te verbieden, terug te sturen naar de Tweede Kamer. Volgens de organisaties jaagt de wetgeving boeren, verhuurders en woningeigenaren nodeloos op hoge kosten voor verplichte sanering. Maatregelen Dinsdag praat de senaat over de aanpassing in […]

Lees meer

Verscholen achter zes groene vuilcontainers op de begane grond zoemt het hart van de Rotterdamse flat Brienenoord sereen. Via een installatie van witte buizen en een grote meterkast vol elektra wordt hier water met stadswarmte verwarmd en daarna rondgepompt naar de honderd sociale huurwoningen in het complex, via waterleidingen die zich als aderen door het […]

Lees meer

Het aantal verleende bouwvergunningen door Nederlandse gemeenten is in het eerste kwartaal flink gedaald. Voor ruim 12.500 woningen werd een vergunning afgegeven, ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit meldt het CBS. Tegelijkertijd stijgt de omzet in de bouw tot bijna recordhoogte. Bouwsom De cijfers zijn de laagste in […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?