De natuur in het rivierenlandschap nog mooier en robuuster maken. Dat is het doel van het plan ‘Ruimte voor levende Rivieren’ dat natuurorganisaties en riviersectoren woensdag 27 november aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat overhandigden. In het plan wordt natuurontwikkeling gecombineerd met andere duurzame riviergebonden functies, zoals scheepvaart en woningbouw. Het Wereld […]

Lees meer

Bouwers en grondverzetbedrijven kunnen opgelucht ademhalen. Het kabinet versoepelt de Pfas-normen. Het betekent dat driekwart van de bouwprojecten weer door kan gaan. Veel grondverzet- en baggerbedrijven zullen opgelucht zijn: het kabinet gaat de normen versoepelen voor de giftige stof Pfas. De norm gaat flink omhoog, van 0,1 microgram toegestane pfas per kilo bouwgrond, naar 0,8 […]

Lees meer

 Er liggen volop kansen in de stad om op verouderde bedrijventerreinen wonen en werken te mengen en verdichten. Deze herontwikkeling kan in gang gezet worden door het verdienvermogen van commercieel aantrekkelijke functies als wonen en leisure. Hierdoor ontstaan nieuwe betaalbare bedrijfsruimten in de stad. Uit een studie van Bureau Stedelijke Planning blijkt dat dit al […]

Digitale revolutie Lokaal maatwerk, meer zeggenschap voor de burger: de Omgevingswet moet alles vereenvoudigen. Maar vlak voor de invoering twijfelen gemeenten en ICT-leveranciers of ze wel nóg een decentralisatie en digitalisering aankunnen. „Het wilde westen dreigt.” De grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van 1848: zo kondigde het kabinet-Rutte II in 2014 de Omgevingswet aan. Alle regelgeving […]

Lees meer

Slechts 6 van de 52 beschermde ecosystemen in Nederland zijn er gunstig aan toe. Te veel stikstof is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuur. Het gaat aanhoudend slecht met de natuur in Nederland. Slechts 6 van de 52 beschermde ecosystemen zijn er gunstig aan toe, zo blijkt uit recente cijfers over […]

Richting de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet er veel worden geoefend om zowel aanvrager, bouwer, Kwaliteitsborger als ook gemeenten te laten ervaren en te laten leren wat er gaat veranderen in rol en proces. In het bestuursakkoord staat dat het streven is om minimaal voor inwerkingtreding van de wet 10% van […]

Lees meer

Op 13 november 2019 hebben negen partijen de Gedragscode Zon op Land getekend  en aangeboden aan de Kamercommissie EZK. Kamerlid Carla Dik-Faber nam deze in ontvangst en is erg blij met deze gedragscode  “Met meer regie en aan de hand van de zonneladder zonnepotentieel uitbreiden geeft een enorme impuls.”  De ondertekenaars van de gedragscode zijn de brancheorganisatie Holland […]

Lees meer

Gemeenten lopen tegen flinke kostenposten aan door het overheidsbeleid voor PFAS. Projecten liggen stil, lopen vertraging op of zijn uitgesteld. Ook maken gemeenten hoge kosten door de maatregelen die ze moeten treffen, zoals het instellen van depots om grond op te slaan. Problemen Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van een […]

Lees meer

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de stikstofmaatregelen voor individuele gemeenten. Volgens de VNG is het maar de vraag of de maatregelen die het kabinet woensdag aankondigde, voldoende zijn om de bouw van 75.000 woningen volgend jaar mogelijk te maken. Eindjes Woensdag kondigde het kabinet aan dat op korte termijn de snelheid […]

In het signalenrapport “Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid” pleit het PBL ervoor om de kwaliteit van het landschap volwaardig mee te wegen bij de keuzes die worden gemaakt bij het plannen van projecten die de beleving van de leefomgeving beïnvloeden.  Het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, het natuurbeleid en veranderingen in de landbouw leggen […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?