Grondboringen en leidingen van bodemenergiesystemen bedreigen in Oost-Brabant het diepgelegen grondwaterreservoir. Gefragmenteerde regels en verantwoordelijkheden staan een duidelijk overheidsbeleid in de weg. ‘We staan vrij machteloos.’ De aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) neemt de laatste jaren een  vlucht. Vooral bij nieuwbouwwoningen is het een populaire en duurzame oplossing: de leidingen voor het systeem zijn relatief […]

Lees meer

Een rapport van het RIVM dat niet is meegenomen in de stikstofuitspraak van de Raad van State, had de woningbouwsector kunnen behoeden voor de problemen waar ze nu mee kampt. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, de NEPROM. De uitstoot van stikstof die samenhangt met de bouw van nieuwe woningen, is zo gering […]

Lees meer

Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies. Zonneladder Bij de keuze voor zonnepanelen hanteren diverse provincies een zogeheten zonneladder, die een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen aangeeft. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar […]

De komende vijf jaar komt voor veertien miljard euro aan bouwprojecten op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Dat schrijft ABN Amro donderdag op basis van eigen ramingen. Vooral de wegenbouw wordt getroffen. De RvS oordeelde in mei dat het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in […]

De Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen helpt gemeenten, projectinitiatiefnemers en andere stakeholders om bij nieuwbouw langs spoor tijdig en concreet rekening te houden met trillingen van het spoor als gevolg van treinverkeer. De handreiking biedt houvast en handvatten om trillingshinder voor bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt handelingsperspectief en is opgezet vanuit […]

Lees meer

Eerste krimp bouwproductie in jaren

Bouwen Geplaatst op 21 augustus 2019

In juni 2019 lag de Nederlandse bouwproductie 4,7 procent lager in vergelijking met juni vorig jaar. Het is voor het eerst sinds oktober 2015 dat de productie krimpt. Het is bovendien een duidelijke trendbreuk. In de eerste vijf maanden van 2019 steeg de bouwproductie nog met 9,8 procent jaar-op-jaar. Ook de omzet van bouwbedrijven moest […]

Lees meer

Discountketens als Aldi en Lidl maken misbruik van verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen om filialen buiten het centrum toch mogelijk te maken. Volgens lector De ondernemende regio Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) moeten gemeenten snel in actie komen. Theoretische capaciteit Zeker vijftien gemeenten hebben het afgelopen jaar tegenover de discounters in de rechtszaal gestaan, bevestigt Pen berichtgeving hierover […]

Niet alleen de bouw van woonwijken, wegen en stallen wordt getroffen door de gewijzigde regels rond stikstofuitstoot. Voor het eerst is deze maand, op last van het ministerie van Landbouw, een voorgenomen gasboring geannuleerd. Dat gebeurde in het Friese Noordwolde, nadat Milieudefensie de stikstofemissie heeft aangekaart. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw bevestigt dat […]

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat het landelijke neerslagtekort de komende weken zal dalen, zij het licht. In haar negende Droogtemonitor van 2019 beschrijft de commissie de situatie in Twente en de Achterhoek, maar ook in het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland echter nog steeds als zorgelijk. Daar zakt de grondwaterstand nog steeds. De […]

Lees meer

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepubliceerd. Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. De […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?