“Een glad geschoven, monotone grasmat, dat is het geworden. En we vragen ons af hoeveel leven hierin zit.” Tryntsje de Lang en Sikke Lautenbach uit het Friese dorpje Bitgummole hebben hun omgeving de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Het landschap van vroeger is niet meer. En dat is niet alleen zo in Friesland: overal in […]

Lees meer

Het Nederlandse landschap verandert razendsnel. Overal verrijzen woonwijken, wegen, kassen, billboards en vooral heel veel distributiecentra. Je kent ze wel: die grijze blokkendozen langs de snelweg, de pakhuizen van de interneteconomie. Het zijn er inmiddels zoveel dat critici al spreken van ‘de verdozing van Nederland’. Er lijkt geen sprake van regie. De gemeentes trekken elk […]

Lees meer

Graag informeren wij u over een directiewisseling bij NIVE Opleidingen, IBO Qualified Business School en Geoplan. Sinds 1 maart heeft Maurice Aarts het stokje van Ina Kurvers-ten Berge overgenomen in de rol van directeur. Ina gaat zich in een nieuwe rol richten op de innovatie van de programma’s. Maurice: “Ik heb veel ondernemerservaring opgedaan in […]

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in de afgelopen maand de Strategische Quickscan 2018 aan alle omgevingsdiensten verstuurd. Met de Strategische Quickscan kunnen Omgevingsdiensten nog beter hun strategie bepalen voor de komende jaren. De strategische Quickscan is dit jaar eerder aangeboden dan voorgaande jaren. Dit om de omgevingsdiensten meer tijd te geven de Quickscan in de […]

Lees meer

Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit. Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers over 2018 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft. Positieve resultaten werden gerealiseerd op […]

Lees meer

Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar. Kostenverdeling Dat stelt het Stedennetwerk in een reactie op de doorrekening van het Klimaatakoord door de planbureaus. Gemeentekoepel […]

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Wat regelt de Invoeringswet? De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo zorgt de […]

Burgers die hun vastgoed in waarde zien dalen door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van die waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen. Standaardforfait De Tweede Kamer stemde donderdag […]

Lees meer

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen. In hoeverre ze hiervan gebruikmaken, moeten ze zelf bepalen. Dit staat in een voorgenomen wetsvoorstel van het kabinet, dat onlangs is gepubliceerd. Het is niet de bedoeling dat er hele kerstbomen aan verschillende tarieven naar milieuklasse worden opgetuigd. Alleen voertuigen die géén CO2 uitstoten […]

Lees meer

Gemeenten hebben vorig jaar fors meer aan grondexploitaties verdiend. Vooral woningbouw brengt veel in het laatje. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Gemeenten boekten gezamenlijk een resultaat op grondexploitaties van 1,25 miljard euro. Dat is 20 procent meer dan in 2017. Het overgrote deel, 1 miljard euro, is afkomstig […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?