Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in de afgelopen maand de Strategische Quickscan 2018 aan alle omgevingsdiensten verstuurd. Met de Strategische Quickscan kunnen Omgevingsdiensten nog beter hun strategie bepalen voor de komende jaren. De strategische Quickscan is dit jaar eerder aangeboden dan voorgaande jaren. Dit om de omgevingsdiensten meer tijd te geven de Quickscan in de […]

Lees meer

Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit. Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers over 2018 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft. Positieve resultaten werden gerealiseerd op […]

Lees meer

Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar. Kostenverdeling Dat stelt het Stedennetwerk in een reactie op de doorrekening van het Klimaatakoord door de planbureaus. Gemeentekoepel […]

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Wat regelt de Invoeringswet? De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo zorgt de […]

Burgers die hun vastgoed in waarde zien dalen door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van die waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen. Standaardforfait De Tweede Kamer stemde donderdag […]

Lees meer

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen. In hoeverre ze hiervan gebruikmaken, moeten ze zelf bepalen. Dit staat in een voorgenomen wetsvoorstel van het kabinet, dat onlangs is gepubliceerd. Het is niet de bedoeling dat er hele kerstbomen aan verschillende tarieven naar milieuklasse worden opgetuigd. Alleen voertuigen die géén CO2 uitstoten […]

Lees meer

Gemeenten hebben vorig jaar fors meer aan grondexploitaties verdiend. Vooral woningbouw brengt veel in het laatje. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Gemeenten boekten gezamenlijk een resultaat op grondexploitaties van 1,25 miljard euro. Dat is 20 procent meer dan in 2017. Het overgrote deel, 1 miljard euro, is afkomstig […]

Lees meer

Overheden en marktpartijen in Groningen en Drenthe willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Dat staat in een gezamenlijke investeringsagenda waarmee de  productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opgeschaald kan worden. Alternatief Waterstof is een veelbelovend alternatief voor het Groningse aardgas. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor […]

Lees meer

Eigenaren van een weiland in Nuenen waar drugsafval was gevonden, hoeven de kosten voor het opruimen daarvan niet te betalen. De Raad van State bepaalde dat woensdag. De grondeigenaren hadden niets met de twee dumpingen van drugsafval te maken. Dat hadden onbekenden gedaan. Kosten verhalen op eigenaren Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wilde […]

Lees meer

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 8 april reageren via de internetconsultatie. Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De regels gaan over dezelfde geluidbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?