Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij […]

Lees meer

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Afvalstoffen, Afvalwater, Bodem, Considerans en Geur. Deze teksten staan inmiddels online of komen spoedig online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”. Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning […]

In Nederland denken we bedwingers van het water te zijn, schrijven acht wetenschappers. „Waarom redden we het in de toekomst niet met alleen hogere dijken en een extra waterkering bij Rotterdam?” Op de klimaattop in Katowice in Polen proberen de landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, concrete maatregelen af te spreken. Nederland doet heel […]

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land. Programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen van het […]

Lees meer

Straten gevuld met de rotzooi van afgestoken vuurwerk. Opstootjes, schade of zelfs lichamelijk letsel. De jaarwisseling ligt weer in het verschiet. Als het aan deze gemeenten ligt, worden de problemen door vuurwerk tijdens oud en nieuw zoveel mogelijk beperkt.  Schadeloze oudejaarsviering Gemeente De Fryske Marren wil het nieuwe jaar ‘goed en feestelijk’ inluiden en hoopt op een […]

Lees meer

Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn. Naoorlogse woonwijken vormen het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad. De eerste grote uitbreidingswijken werden tijdens de wederopbouwperiode tussen 1945 en […]

Lees meer

Permanente bewoning van vakantieparken wordt alleen ingezet als aanvulling op de woningmarkt daar waar het nodig en verantwoord is. Dat staat in de actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uiteindelijke aanpak voor vakantieparken blijft een lokale keuze. Geen ruimte voor uitbuiting Naast een mogelijke aanvulling […]

Lees meer

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee kan voor 10.000 woningen de bouw worden mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een verdere impuls. Bijvoorbeeld in Nuenen waar een project met 1600 woningen kan starten. De nieuwe projecten […]

Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen. Nederland kent een golf van grootschalige herontwikkelingen van de stations op de Hogesnelheidslijn. Veel van deze Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) zijn reeds […]

Lees meer

Geluid. Dit woord komt zelfs in het ‘knetterlinkse’ collegeprogramma van Amsterdam niet direct voor. Opmerkelijk, want de grote woningbouwopgave loopt tegen wettelijke geluidgrenzen aan. Daarnaast ‘fietsen’ geluidaspecten hand in hand met de aanpak van luchtkwaliteit ook indirect de collegeprogramma’s binnen. En nog steeds zijn voor burgers de geluidvraagstukken vaak het eerste waarop ze inspreken bij […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?