De uitzondering in de Woningwet voor huurverhogingen met het oog op duurzaamheid wordt verruimd. Dit gaat gepaard met een uitbreiding van de lokale beleidsvrijheid die de corporatiesector en huurders al overeenkwamen in het sociale huurakkoord. Een en ander blijkt uit een conceptwetsvoorstel dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gepubliceerd. Huurverhogingen voor renovatie, waaronder duurzaamheid, mogen straks […]

Lees meer

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is. Verschillen De regionale verschillen zijn groot. Op de zandgronden […]

Lees meer

De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims zullen grote effecten hebben op het bestaande landschap. De urgentie voor een solide, ‘landschapsinclusief’ beleid is groot. De provincies hebben hierbij een centrale rol. download policy brief (PDF, […]

Lees meer

Bemoeizuchtige gemeenten en provincies zitten de woningbouw in de weg. ‘Misschien is een ondergrondse parkeergarage op een locatie vlak bij het station niet nodig, en kan deze worden uitgeruild tegen iets anders,’ aldus het Centraal Planbureau (CPB) in een maandag verschenen studie. Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen, ‘kunnen dat doen door […]

Lees meer

Inwoners nemen initiatief tot gebiedsontwikkeling Naast de traditionele vorm van gebiedsontwikkeling waarbij decentrale overheden of projectontwikkelaars onroerend goed opkopen, is er in bebouwd gebied nog een mogelijkheid: (vrijwillige) kavelruil. In het Gelderse Oosterwolde is hiermee uitgebreid ervaring opgedaan. Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het begint in 2016 met een gesprek […]

Lees meer

De bodem in Nederland daalt al eeuwen, maar pas vrij recent wordt de urgentie van het probleem erkend. Overal in het land doen overheden inmiddels proeven gericht op voorkomen en aanpassen. Met het risico dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Tijd voor een nationaal programma bodemdaling. Aan het oerhollandse landschap met molens en grazende […]

Lees meer

Nederland gaat aan de groene energie. Na windmolens verschijnen nu ook steeds meer zonneparken in het landschap. Vooral in de landelijke regio’s, zoals het noorden van het land. Maar daar groeit ook de weerstand. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontwikkelt nu ook complete zonneparken. Die brengen namelijk meer op dan pootaardappelen. “Ik vind het wel […]

Lees meer

“Een glad geschoven, monotone grasmat, dat is het geworden. En we vragen ons af hoeveel leven hierin zit.” Tryntsje de Lang en Sikke Lautenbach uit het Friese dorpje Bitgummole hebben hun omgeving de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Het landschap van vroeger is niet meer. En dat is niet alleen zo in Friesland: overal in […]

Lees meer

Het Nederlandse landschap verandert razendsnel. Overal verrijzen woonwijken, wegen, kassen, billboards en vooral heel veel distributiecentra. Je kent ze wel: die grijze blokkendozen langs de snelweg, de pakhuizen van de interneteconomie. Het zijn er inmiddels zoveel dat critici al spreken van ‘de verdozing van Nederland’. Er lijkt geen sprake van regie. De gemeentes trekken elk […]

Lees meer

Graag informeren wij u over een directiewisseling bij NIVE Opleidingen, IBO Qualified Business School en Geoplan. Sinds 1 maart heeft Maurice Aarts het stokje van Ina Kurvers-ten Berge overgenomen in de rol van directeur. Ina gaat zich in een nieuwe rol richten op de innovatie van de programma’s. Maurice: “Ik heb veel ondernemerservaring opgedaan in […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?