Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Permanente bewoning van vakantieparken wordt alleen ingezet als aanvulling op de woningmarkt daar waar het nodig en verantwoord is. Dat staat in de actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uiteindelijke aanpak voor vakantieparken blijft een lokale keuze. Geen ruimte voor uitbuiting Naast een mogelijke aanvulling […]

Lees meer

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee kan voor 10.000 woningen de bouw worden mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een verdere impuls. Bijvoorbeeld in Nuenen waar een project met 1600 woningen kan starten. De nieuwe projecten […]

Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen. Nederland kent een golf van grootschalige herontwikkelingen van de stations op de Hogesnelheidslijn. Veel van deze Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) zijn reeds […]

Lees meer

Geluid. Dit woord komt zelfs in het ‘knetterlinkse’ collegeprogramma van Amsterdam niet direct voor. Opmerkelijk, want de grote woningbouwopgave loopt tegen wettelijke geluidgrenzen aan. Daarnaast ‘fietsen’ geluidaspecten hand in hand met de aanpak van luchtkwaliteit ook indirect de collegeprogramma’s binnen. En nog steeds zijn voor burgers de geluidvraagstukken vaak het eerste waarop ze inspreken bij […]

Lees meer

In 2019 zijn er op verschillende data wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Wijzigingen over energiebesparing, stookinstallaties en reparaties van het Activiteitenbesluit zijn voorgepubliceerd. Overzicht wijzigingen in 2019 VERWACHTE WIJZIGINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN -REGELING Wijziging Planning inwerkingtreding Energiebesparende maatregelen Activiteitenregeling 1 januari 2019 Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties in besluit en regeling Voorjaar 2019 Energiebesparingseis Activiteitenbesluit […]

Enkele honderdduizenden huishoudens in Nederland maken naar schatting illegaal gebruik van gemeentegrond. Een wetswijziging is nodig om het verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen. Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport ‘Landjepik in Nederland’ van Hoops komt deze week uit. Handhaving In vijf gemeenten onderzocht Hoops […]

Lees meer

Minister Schouten van LNV heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 20 november 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 32 670, nr. 141) laten weten dat projecten ná de uitspraak van het Hof van Justitie EU nog steeds een beroep kunnen doen op de PAS. Een systeem als dat van de PAS is in beginsel […]

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Een team van onderzoekers heeft drie verschillende soorten geodetische data verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radar, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek […]

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hiervoor samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hiermee wordt de komende jaren zo’n €600 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie. Om […]

Lees meer

Op 20 november 2018 is het advies ‘Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is hét instrument van het kabinet om te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat is essentieel. De […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?