Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de behoefte aan bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030, in kaart laten brengen door Buck Consultants International en het Economisch Instituut voor de Bouw. In het rapport ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’ is eerst een verkenning gemaakt van de groeiverwachtingen van achttien bedrijfstakken op basis van […]

Lees meer

Na de PAS wordt bouw vertraagd door PFAS

Bodem Geplaatst op 25 september 2019

Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door de nieuwe regelgeving voor grondvervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), stoffen die ook in anti-aanbaklagen en in blusschuim voorkomen. Overheden en bouwpartijen worden na de problemen met de stikstofnormen nu geconfronteerd met een nieuwe maatregel die bouwwerkzaamheden flink kan vertragen. Bult De Klundertse Bult van […]

Lees meer

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Prettig wonen betekent dat genoeg woningen beschikbaar zijn voor elke portemonnee en levensfase. Woningen die qua grootte, […]

Lees meer

‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.’ Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het eerste Deltaprogramma dat onder zijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. In het programma is er daarnaast aandacht voor de droogte en de zoetwatervoorraad, en voor de waterveiligheid. Tot 2050 houdt Nederland de voeten droog. Maar daarna? […]

Lees meer

AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

BouwenNatuur Geplaatst op 17 september 2019

Vanaf vandaag is de nieuwe versie van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019) beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast is de Calculator geactualiseerd. In […]

Lees meer

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Zo komt onder meer komende maandag 16 september de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar, een rekentool waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator […]

Lees meer

Per 1 juli 2019 is bijlage 12a van de Activiteitenregeling gewijzigd. Van een aantal stoffen is de categorie aangepast naar Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Verder zijn ruim 50 individuele stoffen aangemerkt als ZZS. Deze stoffen vielen eerder nog onder een stofgroep. De lijst met wijzigingen is terug te vinden in de publicatie in de Staatscourant. Van 17 stoffen […]

Het gebeurt steeds minder vaak dat afval van synthetische drugs, zoals xtc en speed, wordt gedumpt. Het afval wordt vaker geloosd in ‘riolen, putten en oppervlaktewateren’, aldus de politie woensdag. Bovendien wordt drugsafval vaker opgeslagen in ‘containers, vaten en mestputten’ bij de drugslabs. 2018: 151 dumpingen In de eerste zes maanden van dit jaar gebeurde […]

Lees meer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu. Toch […]

Lees meer

Door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof worden zo’n 18.000 projecten getroffen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in NRC. Minister Schouten stuurt volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de omvang van de problemen en naar verluidt wordt in een voorlopige schatting het aantal […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?