Zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt komen in rustiger vaarwater. Dit heeft gevolgen voor de bouwsector, die zal naar verwachting in 2019 en 2020 minder hard groeien. Bouwondernemers blijven desondanks positief. Het ondernemersvertrouwen is hoog, maar is de afgelopen kwartalen niet verder gestegen. Het ondernemersvertrouwen in de bouw ligt nog een stuk hoger dan in […]

Lees meer

Op veel plekken in het land ontstaan mooie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Dat blijkt wel uit het overweldigend aantal aanvragen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontving voor financiële ondersteuning van pilots uitvoeringsprojecten. IenW wil de uitvoering bij koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken. Het ministerie ontving […]

Lees meer

Het afgelopen halfjaar heeft de VNG in het project gemeentelijke staalkaarten omgevingsplan gewerkt aan het eerste deelproduct: ‘Het Casco’. Het Casco is een voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle type regels zijn opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels over milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het […]

Lees meer

De gemeente Amstelveen heeft niet voor voldoende bluswater gezorgd toen afgelopen september een brand woedde in de Sint Urbanuskerk. Die conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Door de brand raakte een deel van de kerk, die vlak daarvoor juist gerestaureerd was, zwaar beschadigd. De brandweer Amsterdam-Amstelland had op het moment van de […]

Vorig jaar september zijn de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden, een haven en een luwtedam opgeleverd. Dit voorjaar kan de natuur zijn gang gaan om uiteindelijk een moerasland te gaan vormen. Onderzoekers zijn enthousiast over de eerste bevindingen, vooral de snelle groeiende populatie broedvogels is bemoedigend. De slibvang moet nog echt op gang […]

Lees meer

Brandrisico’s zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar na de brand in de Notre-Dame vragen we ons af: Kun je dit voorkomen? Hebben we dergelijke brandrisico’s wel voldoende onderkend? En is een brand als die in Parijs ook mogelijk bij ons cultureel erfgoed? Wat zegt de wet? Ruud van Herpen deelt zijn visie.  In de […]

Lees meer

Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd. Overbelast Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom. Het ontbreekt in veel gevallen aan bewustzijn, constateert woordvoerder Dirk-Jan Emans van het agentschap aan de vooravond van het nieuwe festivalseizoen. ‘De mobiele bereikbaarheid […]

Lees meer

Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. Acht gemeenten gaan hiermee onder begeleiding van experts aan de slag. Dit levert waardevolle kennis op waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren. Goes, Den Haag, Zoeterwoude, […]

Lees meer

Bodemdaling zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het wordt in Nederland een steeds grote probleem. De kosten voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur kunnen oplopen tot miljarden euro’s. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en […]

Lees meer

De Europese Commissie roept Bulgarije, Kroatië, Nederland, Frankrijk en Polen op hun wetgeving rond milieueffectrapportage in lijn te brengen met de Europese wetgeving. In 2014 is de EU-wetgeving geactualiseerd met als doel de administratieve lasten te verminderen, het niveau van milieubescherming te verbeteren en beslissingen over investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer te laten zijn. Deze wetgeving […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?