Wat betekent dit voor milieueffectrapportage? Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven […]

Lees meer

Geen bouwproject mag meer starten zonder toets op de effecten van water en klimaat. Met de plannen voor 1 miljoen nieuwe huizen in de pijplijn zal Deltacommissaris Peter Glas daar nog vaak op hameren. “Gebruik gebouwen als sponzen. Let daarop, nog voordat de spade de grond in gaat.” Glas wil nieuwbouwplannen niet frustreren of blokkeren […]

Lees meer

Dankzij een sterke maand april, waarin voor bijna 5.500 woningen een nieuwbouwvergunning is afgegeven, is de achterstand ten opzichte van vorig jaar bijna ingelopen. In april werden er 30 procent meer vergunningen afgegeven ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit gegevens van het CBS. Toch is het nog niet om de schade van de eerste […]

Bij het debat over de nationale omgevingsvisie zijn verschillende moties ingediend ten bate van behoud en bescherming van het landschap. Vanmiddag is hierover gestemd in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66 en ChristenUnie,  die om een nationaal landschapsmonitoringsprogramma vraagt, is aangenomen. Deze ruime meerderheid kwam tot stand door steun van de partijen CDA, […]

Op 28 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt […]

Lees meer

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking. Het gaat  om redactionele correcties, verduidelijkingen, actualisatie van normen en het herstel van verwijzingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn 20 en 29 mei 2019 gepubliceerd. Wijzigingen Activiteitenbesluit De wijzigingen van het besluit gaan om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast […]

Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig. Alleen een bouwactiviteit die de indeling in brandcompartimenten wijzigt, is vergunningplichtig. In de praktijk is er nog weleens wat onduidelijkheid. Want wanneer is het een verandering van brandcompartimentering? Jacco Huijzer geeft antwoord.  Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? […]

Lees meer

Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland trekken aan de bel. De West-Nederlandse delta stevent af op grote problemen na 2050 als we nu geen maatregelen nemen. Door de optelsom van uitdagingen gaat de waarde van water in onze regio hard groeien. Beide organisaties roepen daarom iedereen met een rol in de ruimtelijke ordening, bouw, techniek en […]

Lees meer

Tijdens een drukbezochte wetgevingsupdate heeft Marco Lurks van de VNG de Milieuzonering nieuwe stijl overhandigd aan Lidia Palm van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Transistiewet en de milieuzonering Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk […]

Lees meer

Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten gaan hun handtekening zetten voor een CO2-reductie van 95 procent in 2050 en, dichterbij, 49 procent CO2-reductie in 2030. ‘De meeste gemeenten zitten met de […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?