Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en inwoners in één oogopslag zien waar zij in actie moeten komen. De timing kon niet beter nu de temperaturen weer flink gaan stijgen. De hitte- en eenzaamheidskaart voor alle Nederlandse gemeenten is […]

Lees meer

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gebruikt vanaf dit najaar een drone om toezicht te houden vanuit de lucht. Eerder ging onder meer de Omgevingsdienst Midden-Holland de Arnhemmers al met de inzet van drones voor. Sneller en preciezer Een drone meet sneller, beter en preciezer. Onder het apparaat dat ODRA gaat gebruiken zit een normale en […]

Hoewel een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking tegenwoordig thuiswerkt, leidt de coronacrisis gek genoeg tot beduidend méér vraag naar kantoren. Dat heeft mogelijke consequenties voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Kleinere kantoren  Door de coronacrisis willen bedrijven niet meer langdurig vastzitten aan één groot kantoorpand. Ze zoeken daarom vaker naar kleinere panden die ze ook snel […]

Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten straks een extra financiële bijdrage afdwingen bij gebiedsontwikkeling. Een welkome, stevigere stok achter de deur, zeggen experts. Maar de uitwerking kan beter. Als nieuwe gebiedsontwikkeling een gemeente noopt tot extra investeringen in de leefomgeving, kan ze een deel ervan bij de ontwikkelaar neerleggen. Dat is de strekking van het ontwerp-besluit voor […]

Lees meer

Het ontbreken van een ‘nationaal kader’ is de belangrijkste reden waarom gemeenten worstelen met hun emissievrije zones voor stadslogistiek. Dat leiden onderzoekers van Natuur & Milieu af uit de toelichtingen van slecht scorende gemeenten. Nauwelijks een kwart Vorige week bracht Natuur & Milieu naar buiten dat de ontwikkeling van emissievrije zones voor stadslogistiek ver achterloopt […]

Lees meer

Hoewel het economisch nog voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van € 197 miljoen naar € 767 miljoen in 2019. Dit blijkt uit de onbewerkte IV3-cijfers die het CBS op 24 juli heeft gepubliceerd. Deze cijfers zijn de eerste aanleveringen van gemeenten op basis waarvan de analyse is gemaakt. Ongeveer […]

Dit artikel vormt een onderdeel van het essay ‘Financiering van gebiedstransformaties’. Het volledige essay staat op de website van het programma Stedelijke Transformatie. Welk breder perspectief is van belang voorbij de ‘smalle’ businesscase van gebiedstransformatie? Hoe verdeel je de kosten en baten, als de kostendragers niet altijd de batendragers zijn en andersom? Hoe zorg je voor […]

Lees meer

De ruimte die is ontstaan voor nieuwe woningbouw door de stikstofmaatregelen, en dan vooral het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u, levert Noord-Holland 4503 nieuwe woningen op. 10 woningbouwplannen hebben een natuurvergunning gekregen, zo heeft de provincie bekendgemaakt. Ruimte Het kabinet nam eind vorig jaar de maatregel om de snelheid op de […]

Lees meer

Het kabinetsplan om de luchtvaart op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken. Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in een maandag gepubliceerd advies […]

Lees meer

In het buitengebied van Beek en Donk ligt een klein stuwmeer. De ‘Waterhouderij’, zoals het waterschap het meer noemt, kan 27 miljoen liter water bergen. Het gaat om een bovengronds bassin dat wordt gevoed vanuit een aangrenzende waterberging. Het water kan, net als het water in de stuwmeren in het buitenland, gebruikt worden als reserve […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?