Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Het gebeurt steeds minder vaak dat afval van synthetische drugs, zoals xtc en speed, wordt gedumpt. Het afval wordt vaker geloosd in ‘riolen, putten en oppervlaktewateren’, aldus de politie woensdag. Bovendien wordt drugsafval vaker opgeslagen in ‘containers, vaten en mestputten’ bij de drugslabs. 2018: 151 dumpingen In de eerste zes maanden van dit jaar gebeurde […]

Lees meer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu. Toch […]

Lees meer

Door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof worden zo’n 18.000 projecten getroffen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in NRC. Minister Schouten stuurt volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de omvang van de problemen en naar verluidt wordt in een voorlopige schatting het aantal […]

Lees meer

Bodemwerkzaamheden kunnen -bewust of onbewust- schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. Met deze risicoranglijst kunnen de Inspectie Leefomgeving en […]

Lees meer

Het kabinet is van plan miljarden uit te trekken voor de woningmarkt. Met een fonds van 1 miljard euro wil de regering gemeenten stimuleren om nieuwbouwprojecten op te zetten. Ook voor fiscale kortingen voor woningcorporaties die meer nieuwe woningen bouwen stelt het kabinet in totaal 1 miljard beschikbaar. Daarnaast laat Rutte III onderzoeken of het […]

Lees meer

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners en andere partijen nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun adviezen aan overheden: communiceer meer en beter […]

Lees meer

Wat is de Eural? De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural. Voor wie is de Eural vooral […]

Het Instituut Fysieke Veiligheid en het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma hebben samen een bestuurlijke handreiking voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkeld. De handreiking gaat in op de komst van waterstoftankstations. De handreiking geeft op heldere manier belangrijke onderwerpen weer voor bestuurders en vergunningverleners. Het is daarmee ook van groot nut voor initiatiefnemers. De handreiking gaat in […]

Lees meer

Grondboringen en leidingen van bodemenergiesystemen bedreigen in Oost-Brabant het diepgelegen grondwaterreservoir. Gefragmenteerde regels en verantwoordelijkheden staan een duidelijk overheidsbeleid in de weg. ‘We staan vrij machteloos.’ De aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) neemt de laatste jaren een  vlucht. Vooral bij nieuwbouwwoningen is het een populaire en duurzame oplossing: de leidingen voor het systeem zijn relatief […]

Lees meer

De rechtbank Limburg heeft 38 vergunningen aan met name veehouderijen vernietigd in verband met nieuwe stikstofregels. De veehouderijen hadden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning gekregen op grond van de Wet natuurbescherming. Onvoldoende bescherming De Raad van State verwees deze PAS-aanpak eind mei naar de prullenbak. Volgens de Raad van […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?