19 mrt 2020 – Een miljard euro is er beschikbaar om de woningbouw vlot te trekken. Wouter Schilperoort, directeur Programma Woningbouw, vertelt wat de criteria voor gemeenten zijn om hier gebruik van te maken, maar ook waar het geld expliciet níet voor bedoeld is. “We focussen op projecten waar onze bijdrage het verschil maakt.” “Wij hebben […]

Lees meer

Met de Omgevingswet krijgt de gemeenteraad een andere positie. Er valt straks veel te kiezen. Maar raadsleden zijn nog niet voorbereid op de nieuwe spelregels van de ruimtelijke ordening. Twee direct betrokkenen aan het woord. Voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden windt er geen doekjes om. Hij vindt dat zijn achterban door […]

Zolang er geen grote aantallen nieuwe woningen bij komen, zal een groot deel van de Nederlandse huishoudens problemen houden met het vinden van een passende woning of met het betalen daarvan. De huidige beleidsinstrumenten van huurtoeslag en inkomensplafonds dragen niet bij aan een echte oplossing van deze problemen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving […]

In vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas zijn de grondwaterstanden hersteld, dankzij de regenval van de afgelopen maanden. Daarom besloot het dagelijks bestuur van het waterschap om weer normale stuwstanden te hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Alleen in natuurgebied de Maashorst blijven de stuwen hoog. […]

Milieueffectrapportage staat in Nederland onder druk, blijkt uit het onderzoeksrapport Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit, dat minister Van Nieuwenhuizen op 9 maart aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) reageert vandaag met een brief op het rapport. Zij uit daarin haar zorgen. Het onderzoek van Arcadis legt de vinger […]

12 mrt 2020 – Natuur en Milieufederatie Drenthe zet vraagtekens bij de opkomst van grote reclamemasten in het Nederlandse landschap. Zij leggen de kwestie voor aan Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving: “Mag het landschap visueel in beslag worden genomen door de hoogste bieder?” De oproep van Natuur en Milieufederatie Drenthe over de oprukkende reclamemasten in het Drentse landschap […]

Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS een sterke toename van het aantal huishoudens. In de periode 2020-2023 zullen naar verwachting netto 230.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 […]

Lees meer

Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken. Track & trace Dat zijn de voor gemeenten meest relevante aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport ‘Greep op […]

Lees meer

Gemeenten uit Utrecht en Brabant willen dat de woningbouwimpuls van het kabinet van 1 miljard euro ook beschikbaar komt voor kleinere nieuwbouwprojecten. In de regeling van minister Van Veldhoven (MenW) moeten er minstens 500 woningen op een locatie worden gebouwd om in aanmerking te komen voor het extra geld. Wethouders van de U16 gemeenten, de […]

Lees meer

Onze docenten zijn heel belangrijk voor ons, maar zeker ook voor jou. Daarom stellen we graag een aantal docenten aan je voor. Zo krijg je een goed beeld van hun achtergrond en wat zij je kunnen bieden. Hieronder de visie van Victor Coenen over zijn vak en zijn ervaringen als docent bij Geoplan. Victor Coenen: […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?