Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Oud-minister Johan Remkes (VVD) wordt de voorzitter van een adviescollege dat zich gaat buigen over de stikstofproblematiek, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het college is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid. Het speciale college moet minister Carola Schouten (Landbouw, […]

Lees meer

In gebieden waar geen wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk is, doet de droogte zich duidelijk gelden. Onttrekking uit oppervlaktewater is niet meer toegestaan op de hoge zandgronden. In de rest van Nederland is de situatie grotendeels normaal volgens de nieuwe droogtemonitor. Het neerslagtekort is overal in Nederland kleiner dan in dezelfde periode in 2018, mede […]

Lees meer

Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften over de bouwkundige aspecten zoals vluchtroutes en compartimentering van een horecapand. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie is waar verantwoordelijk voor?  Degene die een pand bouwt is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste gebruik en het naleven van de juiste set voorschriften. De […]

Lees meer

De Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is gepubliceerd. Deze handreiking laat zien wat decentrale overheden kunnen doen om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee te wegen in besluitvorming. Daarbij ligt de focus op de impact en beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. De handreiking heeft vooral een juridische insteek en bevat geen beoordelingskader. Lokale overheden wegen […]

Lees meer

Minister Grapperhaus van Justitie komt met 1 miljoen euro per jaar over de brug voor het vergoeden van opruimkosten voor drugsafval. Particulieren krijgen de kosten van het opruimwerk de komende jaren helemaal vergoed.  In april zei Grapperhaus nog dat een structurele subsidieregeling vanuit het Rijk voor de opruimkosten van drugsafval niet aan de orde was. Maar […]

Lees meer

Niet alleen politiek Den Haag zit met de handen in het haar door de uitspraak van de rechter over stikstofregels. Ook in provincies en gemeenten zijn grote zorgen: meer dan 1500 projecten zijn onzeker geworden of worden opnieuw bekeken, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In provincies alleen al gaat het om 1571 procedures […]

Lees meer

Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet In het Aanvullingsbesluit zijn de (Rijks)regels opgenomen voor bodem […]

Lees meer

De ammoniakconcentratie in 82 Nederlandse natuurgebieden is vorig jaar met gemiddeld 35 procent gestegen ten opzichte van 2017, blijkt uit metingen van het RIVM. De ammoniakconcentratie in de lucht bij Nederlandse natuurgebieden was vorig jaar gemiddeld 35 procent hoger dan in 2017. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu woensdag. De toename van 6,4 naar 8,9 […]

Lees meer

Omgevingswet: link leggen tussen gezondheid en fysieke leefomgeving De Omgevingswet biedt decentrale overheden kansen om aan de slag te gaan met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Gezondeleefomgeving.nl is bedoeld als startpunt voor gemeenten en provincies die niet weten hoe zij moeten beginnen. In Arnhem is de website al gebruikt in de pilot ‘Omgevingswet & […]

Lees meer

Een tussenstand halverwege de looptijd Bodemconvenant 2016 – 2020 De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers. De rol die bodem en ondergrond kunnen spelen in maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker. Het bodembeleid in Nederland wordt met het […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?