Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. […]

Lees meer

De energietransitie vereist forse groei van het aantal zonnepanelen. Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Maar vooral in het buitengebied schieten ze als  paddenstoelen uit de grond. Tientallen initiatieven Het Nederlandse landschap kleurt de komende jaren zwart en blauw van de zonnepanelen. Een willekeurige greep. Het Brabantse Sint Anthonis […]

Lees meer

De Vereniging Eigen Huis (VEH) klaagt opnieuw over de grote verschillen bij de kosten die gemeenten rekenen voor een bouwvergunning. Volgens de VEH is een bouwvergunning in de ene gemeente soms wel 24 keer duurder dan in een andere gemeente. ‘Onacceptabele prijsverschillen voor dezelfde vergunningen,’ stelt de belangenorganisatie. De gemeente Voorschoten in Zuid-Holland spant volgens de […]

Lees meer

Snellere en makkelijkere procedures om het bouwen van woningen in Nederland te verduurzamen. Dat kan met het voorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat de regering op 6 september heeft verzonden aan de Tweede Kamer. Met de Chw kunnen overheden nu al gebruikmaken van instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing van de Chw […]

Lees meer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR).Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor […]

Lees meer

In de outlook 2019-2021 schetst Bouwinvest Real Estate Investors de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2021. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedmarkt gunstig zijn. De Nederlandse economische en demografische fundamenten zijn sterk, vooral in de verstedelijkte gebieden. Op diverse terreinen, zoals economische […]

Lees meer

Vandaag zijn de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. De regelgeving onder de wet wordt daarmee weer een stuk duidelijker. Overheden kunnen nu weer een aantal stappen zetten in de invoering van de wet. Het Informatiepunt Omgevingswet staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Bij de 4 AMvB’s gaat […]

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat gemeenten steeds minder bouwvergunningen afgeven. Evenmin zou er sprake zijn van een dalende bouwproductie. Ollongren antwoordt dat op vragen van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Op basis van recente berichtgeving dat de bouw van nieuwbouwwoningen stagneert, net als de afgifte van het aantal bouwvergunningen. Woningtekort […]

Lees meer

Utrecht stelde eerder dit jaar 50.000 euro extra beschikbaar voor bewoners en bedrijven die hun dak van een groen jasje wilden voorzien. Omdat de bodem van de subsidiepot voor groene daken voor dit jaar al in juli werd bereikt, trekt de gemeente daar nu nog eens hetzelfde bedrag voor uit. De gemeente Utrecht heeft sinds […]

Lees meer

In 64 overdekte zwembaden is gevaarlijk roestvrij staal aanwezig in delen waar dit niet is toegestaan. Van bijna vijftig andere zwembaden weten gemeenten niet of dit het geval is. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. In 2011 overleed een baby in een Tilburgs zwembad. Twee geluidsboxen kwamen van het plafond naar beneden doordat […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?