Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen, bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden 36 tot 62 miljard euro. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in het rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’. […]

Lees meer

De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018. Daling lasten Dat concludeert de Delftse hoogleraar Willem Korthals […]

Dat is ongeveer 8 procent van het totaal aantal woningen dat vorig jaar werd toegevoegd aan de woningvoorraad, blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden, zijn vorig jaar ruim 7.500 nieuwe woningen ontstaan. Het gaat daarbij voornamelijk om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat […]

Lees meer

Gemeenten moet erop gaan toezien dat kantoorgebouwen die niet voldoen aan de eisen van energielabel C, vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. Een uitzondering hierop is ondanks protest van lokale overheden door het kabinet in stand gehouden. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde wijziging van het Bouwbesluit. De uitzondering zit hem erin dat kantooreigenaren de benodigde […]

Vergunningen voor veehouderij en wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet drastisch veranderen. Dat is de vermoedelijke consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie woensdag. Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet […]

Lees meer

Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke […]

De gemeente Midden-Drenthe legt zelf een zonnepark aan en gaat dit ook exploiteren. Dat zou tijd en geld besparen en opbrengsten blijven lokaal beschikbaar.  De gemeente gaat een zonnepark aanleggen van 6 hectare op een perceel dat al in eigendom is van de lokale overheid. Daarmee is ze de eerste gemeente in Drenthe die zo’n […]

Lees meer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’ Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor […]

Lees meer

Op het ruimtelijk en vastgoedgebied zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Op veel plekken ontstaat een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Voor binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze. Alle partijen zoeken naar nieuwe strategieën om gebieden te […]

Lees meer

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op 16 oktober het ‘Dashboard Verstedelijking’ gepresenteerd,  een instrument om op regionaal niveau en een generatie vooruit maatschappelijke meerwaarde van woningbouw inzichtelijk te maken. De centrale vragen in dit onderzoek zijn:  “Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij?” Het aantal huishoudens in met name de stedelijke […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?