Nieuwe stappen voor Aanvullingsspoor natuur Omgevingswet

NatuurOmgevingswet 22 april 2020

De internetconsultatie van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet, een uitwerking van de Aanvullingswet natuur, is gestart. Iedereen die dat wil, kan tot en met 11 juni reageren op het concept van deze regeling. Daarnaast hebben Carola Schouten en Stientje van Veldhoven antwoord gegeven op Kamervragen over de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Daarmee zijn weer nieuwe stappen gezet voor de integratie van natuurregels in de Omgevingswet.

De Aanvullingsregeling natuur vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het toepassen van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Hiervoor worden de regels uit de huidige Regeling natuurbescherming aangepast aan het systeem en de taal van de Omgevingswet. Inhoudelijk blijven deze regels hetzelfde. Het beschermingsniveau van de natuur blijft dus gelijkwaardig.

Nederland, Flevoland 8 augustus 2019. Horsterwold en omgeving.

De aanvullingsregeling bevat bijvoorbeeld de aanwijzing van vergunningvrije gevallen, tarieven voor het heffen van leges door het Rijk en regels over de uitoefening van jacht, houtopstanden, faunabeheer en handel. Nieuw ten opzichte van de huidige Regeling natuurbescherming zijn de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen. Die worden in deze aanvullingsregeling opgenomen omdat de Omgevingswet voorschrijft dat aanvraagvereisten voor de omgevingsvergunningen in een ministeriële regeling staan.

Beantwoording Kamervragen Aanvullingsspoor natuur

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en (toenmalig) minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen hebben op 9 april antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. De Eerste Kamer zal binnenkort een besluit nemen over het vervolg van de behandeling.

Aanvullingsspoor natuur

Het Aanvullingsspoor natuur zorgt ervoor dat natuurregels worden opgenomen in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. Natuur krijgt daarmee een duidelijkere positie in de besluiten over de fysieke leefomgeving.

Minister Schouten is inhoudelijk verantwoordelijk voor de Aanvullingswet natuur, het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingsregeling natuur. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is stelselverantwoordelijk voor de Omgevingswet en de integratie van de natuurregels daarin.

Meer informatie

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl (16 april 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?