‘Nieuwe regeling nodig voor drugsafval’

Bodem 1 november 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’

Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor dit probleem. Het Rijk droeg daarbij maximaal de helft van de kosten. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan een nieuwe regeling in het leven te roepen, schreef zij onlangs in antwoord op Kamervragen.

Niet afwentelen

Gemeenten en organisaties als Natuurmonumenten en LTO Nederland leggen zich daar niet bij neer. ‘Je kunt de kosten voor het opruimen van het illegale afval van het grootste synthetische drugs producerende land ter wereld niet op decentrale overheden en grondeigenaren afwente­len,’ schrijven zij in een stuk gericht aan de Kamer.

De vorige regeling werd niet volledig benut, maar dat lag volgens de partijen aan ‘de te lage tegemoetkoming voor gedupeerden en complexe aanvraagprocedure’. De kosten om de vaten met chemica­liën te laten opruimen, zouden oplopen tot in de tiendui­zenden euro’s als ook de bodem moet worden gesa­neerd.

‘Het aantal dumpingen neemt elk jaar toe en het is niet te verwachten dat het minder zal worden. Daarmee groeit het landelijke probleem gemeenten en de samenleving boven het hoofd.’

Bron: Gemeente.nu (1 november 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?