Nieuwe methoden voor inspraak en participatie: kansen en zorgen

Omgevingsrecht algemeen 22 september 2020

De afgelopen maanden gebruikten gemeenten door de coronamaatregelen bij inspraak en participatie vaak een combinatie van online en offline methodes. Corona gaf zo een impuls aan het (door)ontwikkelen van de digitale aanpak. Maar daarbij rezen ook zorgen over de kwaliteit van de inspraak nieuwe stijl. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot.

De algemene bevinding van het onderzoek Participatie en Inspraak in Coronatijd is dat er geen sprake is van een alarmerende situatie op het gebied van inspraak en participatie. Het merendeel van de lopende projecten ging door in een andere, veelal digitale, vorm. Centraal stond en staat de zoektocht naar alternatieven die passen bij het project en de relevante doelgroepen.

Onderzoek 'Participatie en inspraak in Coronatijd'.

Gemeenten zetten in op een hybride aanpak: een combinatie van offline en online. Daarmee was de coronatijd voor gemeenten een kans om digitale mogelijkheden verder te ontwikkelen. Maar ook om meer en andere doelgroepen dan voorheen te bereiken.

Kwaliteit onder druk

De toename van digitale participatievormen leidde óók tot zorgen. Vooral kleine en middelgrote gemeenten geven aan dat de kwaliteit van inspraakprocedures en participatieprocessen bij digitale alternatieven onder druk staat. De alternatieven zouden niet zorgvuldig, zinvol of breed genoeg zijn. Ook de invloed van inwoners, de lengte en uitkomsten van processen waren reden tot zorg.

De grote steden vinden dat de kwaliteit van de procedures bij inspraak minder is geworden. Over hoe participatieprocessen verlopen tijdens corona is men juist meer tevreden dan voorheen.

Wat is er nodig?

Gemeenten blijken volgens het onderzoek in de eerste plaats behoefte te hebben aan duidelijkheid over veiligheid en privacy van applicaties. Ook willen ze beter gefaciliteerd worden in kennis, financiën en techniek bij digitale participatie. Verder is er behoefte aan inspirerende voorbeelden en algemene ondersteuning bij het organiseren van de participatieprocessen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Democratie in Actie, dat een forum heeft opgezet waar gemeenten kennis en ervaringen op het gebied van digitale participatie kunnen delen.

Bron: Gemeente.nu (22 september 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?