Nieuwe handreiking Eural gepubliceerd

Wat is de Eural?

De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet.
Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural.

Voor wie is de Eural vooral belangrijk?

 • Afvalontdoeners: zij moeten nagaan of zij zich ontdoen van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval. Dit onderscheid wordt in de Eural gemaakt. De ontdoeners zijn bij afgifte verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof.
 • Afvalverwerkers: deze moeten ook vaststellen of zij gevaarlijk afval of niet-gevaarlijk afval ontvangen en eventueel weer afgeven.
 • Provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten: zij moeten bij vergunningverlening en bij handhaving rekening houden met het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. En ze zullen daarover met vergunninghouders moeten communiceren.
 • Toezichthoudende instanties: (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport) controleren afvaltransporten en bedrijfsactiviteiten ook hierop.

Handreiking Eural

Om de juiste Euralcode aan uw afvalstof toe te kennen kunt u de Handreiking Eural gebruiken. Sinds augustus 2019 is hiervoor een vernieuwde Nederlandse handreiking Eural beschikbaar. Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2002.

Wat staat er in de handreiking?

 • Een stappenplan waarmee u de juiste Euralcode kunt vinden, gebaseerd op een stroomschema met toelichtende tekst.
 • Een extra stappenplan dat alle gevaarseigenschappen benoemt die een afvalstof als gevaarlijk classificeren.
 • Uitleg over complementaire afvalstoffen, die zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk kunnen worden bestempeld.
 • Rekenvoorbeelden, grenswaarden en andere praktische zaken die u kunnen helpen de juiste Euralcode te vinden.
 • Voorbeelden van veelgebruikte afvalstoffen en hun indeling.
 • Een overzicht van het wettelijk kader bij het indelen van afvalstoffen, en achtergrondinformatie in de bijlagen.
 • In de handreiking staan links waarmee u direct naar externe webpagina’s kunt gaan voor nog meer achtergrondinformatie, zoals rapporten en wet- en regelgeving.

Download hier de Handreiking Eural (pdf, 2.7 MB)

Vragen?

Heeft u vragen over de Handreiking Eural, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.

Grenswaarden en gevaarskenmerken

In de CLP-verordening hebben individuele stoffen één of meerdere gevaarsaanduidingen gekregen: H-zinnen. Aan de hand van de H-zinnen wordt bepaald of een afvalstof met een bepaalde component de grenswaarde voor een gevaarseigenschap overschrijdt, of niet.

Niet alle stoffen staan vermeld in de geconsolideerde CLP-verordening. Om een gevaarseigenschap per stof te bepalen kunt u gebruiken:

Overzicht documenten en regelgeving

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.

Bron: AfvalCirculair.nl (4 september 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?