Nieuwbouwwoningen zijn kabinet miljarden waard

Bouwen 5 september 2019

Het kabinet is van plan miljarden uit te trekken voor de woningmarkt. Met een fonds van 1 miljard euro wil de regering gemeenten stimuleren om nieuwbouwprojecten op te zetten. Ook voor fiscale kortingen voor woningcorporaties die meer nieuwe woningen bouwen stelt het kabinet in totaal 1 miljard beschikbaar. Daarnaast laat Rutte III onderzoeken of het mogelijk is om starters bij de aanschaf van een huis vrij te stellen van overdrachtsbelasting – en beleggers hiervoor juist zwaarder aan te slaan.

Bronnen binnen de coalitie bevestigen berichtgeving uit de Volkskrant hierover. Officieel komen de plannen op Prinsjesdag naar buiten.

De maatregelen die Rutte III zal aankondigen zijn volgens het kabinet nodig om de ‘crisis’ op de woningmarkt tegen te gaan. Vooral starters en mensen met middeninkomens hebben grote moeite om aan een huis te komen op de krappe en dure woningmarkt. Haagse ingewijden bevestigen dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de overdrachtsbelasting voor starters wil schrappen.

Maar eerst is een onderzoek door het ministerie van Financiën nodig, om te bekijken of dat wel haalbaar en uitvoerbaar is. Want wie mag zich een starter noemen, en wie niet? Geldt iemand met meerdere woningen automatisch als belegger? Dit onderzoek zal niet voor Prinsjesdag zijn afgerond, weten bronnen in Den Haag.

Behalve gemeenten wil het kabinet ook woningcorporaties aansporen meer nieuwbouw te realiseren. Het kabinet zou willen snijden in de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen. De corporaties krijgen tien jaar lang belastingvoordelen als zij met nieuwbouwprojecten komen. Het gaat gemiddeld om 100 miljoen euro per jaar.

Recent heeft een uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot in Den Haag tot onrust geleid. Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor de impuls die het kabinet de woningmarkt wil geven, is nog niet duidelijk. Een betrokkene zegt dat de problemen op de woningmarkt prioriteit hebben en dat de coalitie in ieder geval doorgaat met „planvorming”. Dan zien ze later wel wat er kan – en wat niet.

Bron: NRC.nl (5 september 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?