Na de PAS wordt bouw vertraagd door PFAS

Bodem 25 september 2019

Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door de nieuwe regelgeving voor grondvervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), stoffen die ook in anti-aanbaklagen en in blusschuim voorkomen. Overheden en bouwpartijen worden na de problemen met de stikstofnormen nu geconfronteerd met een nieuwe maatregel die bouwwerkzaamheden flink kan vertragen.

Bult
De Klundertse Bult van Pars ligt al jaren te wachten op een sanering. Lange tijd was het onduidelijk wat er in de grond zat, maar na een intensief grondonderzoek was het duidelijk: allerlei archeologische resten, maar ook asbest en andere verontreiniging. Dit jaar werd begonnen met de sanering van het terrein, maar nu ligt het werk stil; de aannemer kan de afgegraven grond niet meer kwijt bij het depot.

bodem

GenX
Dat heeft alles te maken met de soort vervuiling. In de grond zitten poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas). Die zijn schadelijk voor de volksgezondheid, en breken niet van nature af. Een paar jaar geleden ontstond er onrust bij verschillende gemeenten over deze stoffen, zoals het door chemieconcern Chemours geproduceerde GenX. Daarvan bleken resten in het drinkwater terecht te zijn gekomen. Ook elders bleek grond en water vervuild met deze stoffen, en dat bracht het afgraven en verplaatsen van grond in de problemen. Een tijdelijke norm, vooruitlopend op regelgeving, moest een oplossing bieden.

Laboratorium
Die strengere normen worden per 1 oktober ingevoerd, maar inmiddels lijken de regels eerder een meer dan minder vertragend effect te hebben. Om aan de regels te voldoen moet grond worden onderzocht op Pfas, maar de laboratoria die dat kunnen, missen de capaciteit om die snel uit te voeren, waardoor inmiddels wachtlijsten zijn voor onderzoek. Veel baggerwerk van waterschappen ligt daardoor ook stil, net in de periode dat sloten en vaarten uitgebaggerd moeten worden. En als de stof dan wordt aangetroffen, zoals in Zundert, dan wil een gronddepot het niet meer innemen.

Tijdelijk
Brancheorganisaties van bouwers en baggeraars hebben inmiddels alarm geslagen vragen om een versoepeling van de regels. Dat zit er voorlopig niet in, zegt staatssecretaris Van Veldhoven in een antwoord op kamervragen. Volgens haar is de vertraging een tijdelijke situatie: ‘Op veel plaatsen werd PFAS nog niet gemeten ondanks de bestaande informatie en de geldende zorgplicht en hield men er in het verzet van grond en baggerspecie geen rekening mee.’ De vertraging bij de laboratoria is inmiddels ook niet meer zo groot, zegt Van Veldhoven.

Bron: Binnenlands Bestuur (24 september 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?