Mobiel bereik bij festivals blinde vlek

Omgevingsrecht algemeen 23 april 2019

Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

Overbelast

Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom. Het ontbreekt in veel gevallen aan bewustzijn, constateert woordvoerder Dirk-Jan Emans van het agentschap aan de vooravond van het nieuwe festivalseizoen. ‘De mobiele bereikbaarheid van een festivallocatie is als er, bij wijze van spreken, twee mannen en een schaap rondlopen, geen probleem. Maar het wordt heel anders als er zich op de festivaldag ineens vijfduizend bezoekers melden. Dan kan die ene antenne zomaar overbelast raken, met als gevolg dat niemand bij een calamiteit de hulpdiensten kan bereiken.’

Standaard 
Voldoende mobiel bereik zou een standaard onderdeel moeten worden van evenementorganisatie en gemeentelijke festivalvergunning, vindt Emans. Dat is nu lang niet altijd het geval. ‘De verantwoordelijkheid voor het realiseren van mobiele bereikbaarheid is bij verschillende partijen belegd, met ieder hun eigen verantwoordelijkheid’, schrijft het agentschap in het jaarverslag De staat van de ether. ‘Voor beleidsmedewerkers bij gemeenten is het vaak onduidelijk hoe zij moeten omgaan met klachten over mobiele bereikbaarheid.’

Niet op de hoogte 
Gemeenten delen de verantwoordelijkheid voor mobiel bereik met providers en festivalorganisatoren. ’Providers van kleinere festivals zijn vaak niet eens op de hoogte’, stelt Emans.  Veel festivalorganisatoren hebben volgens hem al genoeg andere zaken aan het hoofd. ‘Ze moeten zich bezighouden met de fysieke bereikbaarheid, over de weg, en de hele logistieke operatie van zo’n festival. Dan schiet een onderwerp als dit er zomaar bij in.’

Wake-up call  
Het Belgische muziekfestival Pukkelpop, een jaarlijks festival in Hasselt, gold als wake-up call. Bij het noodweer dat het festival in 2011 trof, kwamen vijf mensen om het leven. Het mobiele verkeer lag door overbelasting volledig plat, waardoor de communicatie met hulpdiensten stroef verliep. Sindsdien lijkt niet alleen het klimaat alsmaar extremer geworden, maar nam ook het mobiele verkeer vrijwel jaarlijks verder toe. Niet alleen stijgt het aantal gebruikers, maar ook is hun gedrag veranderd. Door video’s te streamen en op sociale media te posten leggen  ze een veel groter beslag op het netwerk dan door met hun mobiel te bellen.

Eisen aangescherpt
Sinds Pukkelpop zijn de veiligheidseisen voor festivals aangescherpt. Ook worden er steeds verfijndere weer-apps ontwikkeld die noodweer beter voorspellen.  ‘De dreiging van gebrek aan mobiel bereik is echter niet evenredig gekoppeld aan het aantal festivalbezoekers’, geeft Emans aan. ‘Het hangt vooral af van het aantal antennes dat in de nabijheid is geplaatst. Een evenement met tienduizend bezoekers kan qua mobiel bereik perfect zijn gecoverd. Het gaat juist om meer besef op bijvoorbeeld ­afgelegen lokacties. Dan kan die ene antenne zomaar onvoldoende zijn.’ Agentschap Telecom kondigt aan dit jaar bij zeker tien festivals de mobiele bereikbaarheid ter plekke te testen.

Bron: Binnenlands Bestuur (19 april 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?