Minister wil ‘actief’ woningbouwlocaties aanwijzen

Bouwen 19 februari 2020

Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. ‘De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf’, schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

Stevige keuzes nodig

Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een ‘actieve rol vervullen’ om meer locaties voor grootschalige woningbouw aan te wijzen, schrijft Van Veldhoven. Om de ruimte voor de nodige extra woningen te vinden zijn ‘stevige keuzes’ nodig, erkent de bewindsvrouw. Daarnaast wil het kabinet er beter op toezien dat de bouw van woningen goed aansluit bij de vraag. ‘Dat betekent voldoende betaalbare woningen, en voldoende woningen voor aandachtsgroepen als daklozen en ouderen.’

Bouwregeling corporaties ‘loopt storm’

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat het over tien jaar 1 miljard euro uittrekt voor korting op de verhuurdersheffing. Zo wil het kabinet woningcorporaties aanmoedigen meer te bouwen. Die regeling is nog maar net open, maar loopt nu al storm: inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aanvragen ontvangen voor 21.876 woningen, goed voor 500 miljoen euro.

Belangrijk debat

Als de aanvragen aan de voorwaarden voldoen hebben de corporaties vijf jaar de tijd om de bouw van deze woningen te realiseren. ‘Hoewel deze aanvragen nog moeten worden goedgekeurd, geven de vele aanvragen aan dat de heffingsvermindering in een behoefte voorziet’, schrijft Van Veldhoven. De minister praat de Kamer bij over de aanpak van het kabinet in de aanloop naar een belangrijk debat op woensdag over de tekorten op de huizenmarkt. Onder andere makelaarsvereniging NVM sloeg recent alarm over de huizencrisis en de stijgende prijzen die daarmee gepaard gaan.

Bron: ANP via Binnenlands Bestuur (18 februari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?