Minister Ollongren ontkent daling afgifte bouwvergunningen

Bouwen 4 september 2018

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat gemeenten steeds minder bouwvergunningen afgeven. Evenmin zou er sprake zijn van een dalende bouwproductie.

Ollongren antwoordt dat op vragen van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Op basis van recente berichtgeving dat de bouw van nieuwbouwwoningen stagneert, net als de afgifte van het aantal bouwvergunningen.

Woningtekort
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt volgens de D66-minister dat de woningbouwproductie sinds het tweede kwartaal van 2016 ieder kwartaal toeneemt wanneer die wordt vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor. ‘In het tweede kwartaal van 2018 betrof het aantal nieuw gebouwde woningen meer dan 18.000, waar deze in dezelfde periode in 2017 iets meer dan 16.000 betrof’, aldus Ollongren.

Een van de indicatoren voor de toekomstige woningbouwproductie, is het aantal afgegeven vergunningen. Een afname van het aantal bouwvergunningen kan over een aantal jaren leiden tot minder nieuwbouwwoningen en dus een verder oplopend woningtekort.

Dalende trend
De maanden april en mei lieten volgens de minister inderdaad een lager aantal afgegeven vergunningen zien dan de maanden daarvoor. Ze wijst er echter op dat het aantal afgegeven vergunningen maandelijks sterk fluctueert.  Zo blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woonruimten in de maand juni weer is gestegen naar 6.277. ‘De recente dip van twee maanden is daarmee geen indicatie van stagnatie of een dalende trend. Integendeel, de lange termijn ontwikkeling laat een groei van het aantal afgegeven vergunningen zien’, aldus de bewindsvrouw. ‘Wij zien geen dalende trend in de vergunningverlening.’

Wegnemen belemmeringen
Mocht er regionaal toch sprake zijn van een dalende trend in het aantal verleende bouwvergunningen, dan belooft de minister dat ter tafel brengen tijdens de gesprekken die ze voert en vervolgens te bezien of eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Bron: Binnenlands Bestuur (4 september 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?