Minister Kajsa Ollongren haalt Omgevingswet weg bij Infrastructuur en Milieu

Omgevingsrecht algemeen 27 oktober 2017

Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier (D66), wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Bij het verdelen van taken in het kabinet – het traditionele landje-pik tussen ministers – heeft ze belangrijke dossiers binnengehaald. Zo verhuist de directie die de Omgevingswet uitvoert van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar haar departement. Ook het directoraat Wonen, dat in Rutte II een aparte projectminister had en bij Binnenlandse Zaken ‘inwoonde’, valt nu rechtstreeks onder Ollongren.

De Omgevingswet bevat nieuwe regels voor de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden woningen op voormalige bedrijfsterreinen mogen komen. Omdat de bemoeienis van lokale besturen hierbij groot is, krijgt Binnenlandse Zaken meer zeggenschap.

Onduidelijkheid bestaat nog over de taakverdeling bij het digitaliseren van allerlei rijkstaken, de ‘Digitalisering Rijk’. Daarbij had Binnenlandse Zaken in het vorige kabinet al een belangrijke rol. Die moest het echter delen met andere departementen, zoals Economische Zaken. De kans bestaat dat deze taak nu in één hand komt. Ambtenaren die bij deze operatie betrokken zijn, zien deze ‘monopolisering’ als risico, omdat – behalve Binnenlandse Zaken – niemand zich dan meer verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van de complexe taak.

Bron: NRC.nl

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?