Minder m.e.r.-adviezen en ook nog van mindere kwaliteit

Omgevingsrecht algemeen 14 februari 2018

Het aantal aangevraagde m.e.r.-adviezen daalt en hun kwaliteit staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de gevolgen van de in 2014 ingezette kostendekkende tariefstelling van milieueffectrapportages. Maar een oorzakelijk verband is moeilijk te leggen.

Randen van de m.e.r.-plicht
Wel constateert Berenschot dat provincies en gemeenten als gevolg van de gestegen m.e.r.-tarieven soms ‘de randen van de m.e.r.-plicht opzoeken’. Dit speelt vooral bij kleinere projecten, waar de kosten een substantieel deel van het totale project vormen. Ook onbekendheid met de nieuwe complexere ruimtelijke regelgeving speelt volgens de onderzoekers een rol in de daling van het aantal m.e.r.-adviezen.

Door bouwcrisis minder aanvragen
Maar naast de hogere kosten droeg ook en vooral de bouwcrisis de afgelopen jaren aan het teruglopende aantal m.e.r.-adviezen bij. Er werden daardoor domweg minder plannen ingediend. Om die trend te keren werd de Crisis- en Herstelwet van kracht, waardoor een m.e.r. in voorkomende gevallen makkelijker kon worden omzeild. Berenschot constateert dat nu de bouwcrisis voorbij is het aantal m.e.r.-adviezen ook weer lijkt toe te nemen.

Afwijzingen stijgen al jaren
Het percentage ingediende m.e.r.-rapporten dat door de Commissie voor de m.e.r. wordt afgewezen vertoont al jaren een licht stijgende trend. Volgens Berenschot een gevolg van de afnemende expertise bij vooral kleinere gemeenten, maar eveneens bij adviesbureaus. Ook de complexere wet- en regelgeving op het gebied van ruimte en natuur speelt hierbij een rol. Lees het hele rapport Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. hier.

Bron: Binnenlands Bestuur (13 feb 2018)

Meer informatie? Zie onze cursus Milieueffectrapportage!

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?