Milieuzones definitief gelijkgetrokken

DuurzaamheidLuchtkwaliteit 13 november 2019

Gemeenten die de dieseluitstoot van verkeer in hun stadkernen willen reguleren kunnen per 1 januari 2020 nog maar kiezen tussen twee soorten milieuzones. Minister Van Veldhoven heeft een versimpeld milieuzonebeleid definitief vastgesteld.

Regels

Tot nu toe ontbrak landelijk beleid over milieuzones, waardoor er in de dertien steden waar nu al een milieuzone van kracht is, verschillende regels gelden voor de diesel personen- en bestelauto’s. In overleg met de autobranche en vervoerders zijn er nu landelijke regels opgesteld die voorzien in twee soorten milieuzone: een “gele zone” waarin dieselauto’s worden geweerd die zijn gebouwd voor 2001, en een strengere “groene zone”, waarin alleen dieselauto’s van na 2006 mogen rijden.

Branche

Evofenedex, de brancheorganisatie van logistieke bedrijven, is blij met de vereenvoudiging. Het nieuwe beleid zorgt volgens hen voor duidelijkheid en eenduidigheid voor handels- en productiebedrijven. Volgens de brancheverenigingen is het voor ondernemers van belang dat de regels werkbaar zijn. De logistiek- en vervoersbranche heeft in het Klimaatakkoord afgesproken dat binnensteden in 2025 geheel emissievrij worden bevoorraad. Daarom moeten gemeenten er voor die tijd voor te waken om geen al te strenge eisen te stellen. ‘Het instellen van een aanvullende milieuzone in de tussentijd brengt extra investeringen voor ondernemers met zich mee. Dat geld kan door een ondernemer dan niet meer worden gestoken in de transitie naar daadwerkelijk schone distributie, waardoor die ontwikkeling wordt vertraagd.’

Buitenland

Er is nog wel een probleem met dieselauto’s met buitenlandse kentekens. De milieuzones maken gebruik van een elektronische signalering, waarbij het kenteken wordt gescand en opgezocht in een database waar het bouwjaar staat. Maar in die database staan alleen Nederlandse kentekens. Met België heeft de minister inmiddels afspraken gemaakt, maar Duitsland weigert, uit privacyoverwegingen, om kentekengegevens van de Duitse auto’s over te dragen. Ook andere landen staan niet te trappelen om kentekengegevens uit te wisselen. De minister hoopt dat hier Europese regels voor komen.

Groen

De steden met een bestaande milieuzone voor personenauto’s, Arnhem, Amsterdam en Utrecht, gaan in de loop van volgend jaar over naar een groene zone. In Rotterdam gaat de nu nog gecombineerde milieuzone van personen- en vrachtverkeer over naar een milieuzone uitsluitend voor vrachtauto’s. Ook steden als Den Haag, Haarlem, Leiden, Maastricht en Nijmegen overwegen in de komende jaren een milieuzone in te stellen.

Bron: Binnenlands Bestuur (13 november 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?