Milieubelastende activiteiten Bal beschreven voor 100 bedrijfstypen

Omgevingsrecht algemeen 8 augustus 2018

De site Aan de slag met de Omgevingswet beschrijft voor bijna 100 typen bedrijven welke rijksregels vanaf 2021 voor ‘milieubelastende activiteiten’ gelden.

De pagina’s lichten per bedrijfstak de rijksregels onder de Omgevingswet toe. Geïnspireerd op de Standaard BedrijfsIndeling (SBI) geeft hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan:
  • of een bedrijf onder de rijksregels voor milieu valt
  • welke inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 en 5 van het Bal gelden
  • of een omgevingsvergunning nodig is
  • welke gegevens het bedrijf aan het bevoegd gezag moet aanleveren

Als het bedrijf straks niet onder hoofdstuk 3 valt, dan gelden er geen rijksregels voor milieu. De milieubelastende activiteit en de regels in het Bal vervangen vanaf 2021 het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit.

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten Wm-inrichtingen waarvoor nu al algemene regels gelden. Zoals lozingen van afvalwater in de bodem en het omgaan met afvalstoffen. Voor andere activiteiten zijn er straks geen rijksregels meer, maar komen de regels in het omgevingsplan van de gemeente.

Lees op Aan de slag met de Omgevingswet meer over de rijksregels voor 100 milieubelastende activiteiten.

Bron: InfoMil (8 augustus 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?