Marker Wadden klaar om uit te groeien tot echt moerasland

Natuur 24 april 2019

Vorig jaar september zijn de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden, een haven en een luwtedam opgeleverd. Dit voorjaar kan de natuur zijn gang gaan om uiteindelijk een moerasland te gaan vormen. Onderzoekers zijn enthousiast over de eerste bevindingen, vooral de snelle groeiende populatie broedvogels is bemoedigend. De slibvang moet nog echt op gang komen.

Op de tweede bijeenkomst van het Kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) op 17 april bij Deltares toonden onderzoekers zich enthousiast over de ontwikkeling van de natuur op de Marker Wadden. Vooral de grote populatie broedvogels met kluten en visdieven, is bemoedigend. Volgens onderzoekster Liesbeth Bakker van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bewijst de aanwezigheid dat de basis van de voedselketen is gelegd. Uit het slib komt fosfor vrij waardoor algen en vissen kunnen groeien die de voedselbron zijn voor de vogels.

Rietmoeras
Voor de bouwers met slib is nu een spannende tijd aangebroken om te kijken hoe de beoogde rietmoerassen zich gaan ontwikkelen. Volgens aquatisch ecoloog Marcel Klinge van Witteveen + Bos zijn er twee bedreigingen: de groei van wilgen en de ganzen. De kans is aanwezig dat de eilanden verwilgen en dat de bomen uiteindelijk het riet gaan verdringen. Een andere dreiging zijn de ganzen die het riet opeten. Op de eilanden zijn speciale rietkernen aangelegd. Nu moet blijken of die robuust genoeg zijn.
Volgens Klinge gaat het echt spannend worden als het aparte peilbeheer voor de Marker Wadden wordt losgelaten en de eilanden onder het peilregime gaan vallen van hele IJsselmeer. Dan moet blijken of het rietmoeras en de bijbehorende biodiversiteit zich kan handhaven.

Open veldlab
Sacha de Rijk van Deltares wees op de mogelijkheden voor onderzoekers om de komende jaren op de eilanden zelf onderzoek uit te voeren. Vanuit het KIMA worden voor dit living lab allerlei faciliteiten beschikbaar gesteld zoals boten en onderkomens. Het KIMA richt zich op drie thema´s: bouwen met slib, ecologie en adaptatieve governance. Op dit moment lopen er op de Marker Wadden al onderzoeken naar de vorming van de zachte randen, de duintransformaties en de verdamping van het oppervlaktewater.
Op 18 juni organiseert KIMA een veldexcursie naar de Marker Wadden speciaal voor onderzoekers om kennis te maken met het onderzoeksprogramma en de beschikbare faciliteiten.

Opengesteld voor publiek
Sinds september vorig jaar is het haveneiland opengesteld voor bootbezoekers en onlangs een is veerdienst gestart van uit Lelystad. Op het haveneiland ligt 12 km aan wandelroutes en is een speciale uitkijktoren, de Steltloper, gebouwd (zie foto). Een paviljoen is nog in aanbouw. De boot vaart alleen in het weekend (tot 1 oktober) en kaartjes zijn te bestellen via de website van Natuurmonumenten

Lees hier meer over KIMA

Bron: Waterforum.net (23 april 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?