Lijst van potentiële ZZS is bijgewerkt

BodemLuchtkwaliteitWater 25 september 2018

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd.

Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen op de PACT, CORAP en RoI lijsten van ECHA (het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen). De stoffen op de lijst met potentiële ZZS zijn onderhevig aan veranderingen. Dit komt omdat voor een aantal stoffen de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd, of omdat een aantal stoffen een geharmoniseerde classificatie zullen krijgen of als SVHC zullen worden geïdentificeerd (en dan dus als ZZS geïdentificeerd worden).

Daarom is een regelmatige update van de lijst met potentiële ZZS noodzakelijk. De nieuwe lijst met potentiële ZZS is gebaseerd op data die geëxtraheerd is op 14 augustus 2018. Zie voor de procedure van het samenstellen van een lijst met potentiële ZZS het document “Procedure identificatie van potentiële zeer zorgwekkende stoffen”.

Meer info op RVS.RIVM.nl

Bron: RVS.RIVM.nl (25 september 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?