Kwaliteit van grondwater delen Oost-Nederland beneden peil

Bodem 6 juni 2019

De kwaliteit van het grondwater voldoet in delen van Gelderland en Overijssel niet aan de Europese eisen die vanaf 2027 gelden. Er zijn verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning gesignaleerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Het toezicht op de drinkwaterkwaliteit door overheden is onvoldoende.

De kwaliteit van het grondwater voldoet bij 12 van de 20 drinkwaterwinningen in Overijssel en 3 van de 37 drinkwaterwinningen in Gelderland niet aan de doelstellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgenomen. Aan die doelstellingen moet in 2027 worden voldaan. Uit onderzoek blijkt dat in de omgeving van 29 winningen in Gelderland en in de omgeving van 18 winningen in Overijssel verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning zijn gesignaleerd.  Vooral rond Deventer/Twello en in Salland is een achteruitgang van de waterkwaliteit in de waterwingebieden waargenomen, blijkt uit het rapport. Ook in Vorden, bij wingebied Dennewater, is een achteruitgang van de kwaliteit gesignaleerd.

Toezicht

De Rekenkamer concludeert ook dat de provincie Overijssel beperkt toezicht heeft gehouden op de naleving van milieuregels. In Gelderland laat de provincie juist veel ruimte aan gemeenten, waardoor de regels van de provincie minder goed doorwerken en het risico op ongewenste activiteiten in beschermde gebieden groter is. Dit vertaalt zich in bestemmingsplannen, waarin te weinig oog is voor het grondwaterbelang.

Watertoets

In beide provincies wordt de verplichte watertoets in bestemmingsplannen niet benut om het grondwaterbelang in te brengen. De provincies Gelderland en Overijssel geven volgens de Rekenkamer zelf aan beperkt zicht te hebben op activiteiten die in de beschermde gebieden plaatsvinden. Overijssel heeft inmiddels besloten het toezicht te gaan intensiveren. De Rekenkamer adviseert de provinciebesturen om met gemeenten te bespreken welke rol de verplichte watertoets kan spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van de drinkwatervoorziening.

Bron: De Stentor (5 juni 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?