Kennisdocument houtstookoverlast bij particulieren

Omgevingsrecht algemeen 2 oktober 2019

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft het kennisdocument ‘Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ opgesteld. De STAB voerde in opdracht van de rechter in een zaak in Oost-Brabant, een diepgaand onderzoek uit. De kennis uit dit onderzoek wordt nu beschikbaar gesteld in het kennisdocument.

De STAB onderzocht de mogelijkheid om houtrookoverlast te objectiveren en een handhavingskader voor gemeenten te ontwikkelen.

Kennisdocument

In het kennisdocument is eigen ervaring en kennis samengevoegd met beschikbare informatie uit binnen- en buitenland (literatuur en jurisprudentie). Door aansluiting bij bestaande normen is een objectiveerbare norm voor hinder van houtstook ontstaan. Maar het document is ook een bruikbaar hulpmiddel om hinder in de omgeving te kunnen beoordelen. Het document bevat tips om hinder door houtstook te voorkomen.

Meerdere partijen hebben de STAB na de rechtszaak nog nuttige informatie en verbetertips gegeven.  De STAB heeft deze informatie verwerkt in het kennissisdocument. He document heeft zo een breed draagvlak gekregen.

Het kennisdocument  is nu beschikbaar voor alle overheden en andere belangstellenden.

STAB

De STAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert alleen op verzoek van de rechter. Partijen kunnen de rechter wel vragen om de STAB een onderzoek te laten uitvoeren.

Bron: InfoMil.nl (2 oktober 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?