Kantorenmarkt nu weerbaarder dan tijdens kredietcrisis

Algemeen 22 april 2020

De Nederlandse kantorenmarkt lijkt op basis van actuele stresstests beter bestand tegen een crisis dan voor de kredietcrisis in 2008. Ook bij een relatief hoog werkloosheidspercentage bereikt de leegstand niet het niveau van na de kredietcrisis.

Vastgoedadviseur CBRE Nederland voert op basis van de ontwikkelde data-analyses regelmatig stresstests uit voor de kantorenmarkt. Er is nu uitgegaan van de vier scenario’s die volgens het CPB denkbaar zijn voor de effecten van de coronacrisis op de landelijke economie. De vier scenario’s waarmee gerekend is, gaan uit van een herstelsituatie aan het einde van dit jaar tot een uiterst pessimistisch scenario waarbij rekening gehouden moet worden met een meerjarige recessie. Zelfs bij een werkloosheidspercentage van 9,4% in 2021 en een daling van de werkgelegenheid van 9,5% tot 2021, zoals verwacht in het meest negatieve scenario, blijven gevolgen voor de leegstand beperkt. Ondanks de verwachte vraaguitval, is het zeer onwaarschijnlijk dat het leegstand niveau van het dieptepunt van de kantorenmarkt in 2013 bereikt wordt.

Leegstandspercentage kantorenmarkt tijdens de kredietcrisis en coronacrisi (Bron CBRE)

Robuuste markt

De uitgangssituatie van deze crisis verschilt wezenlijk van de eerdere kredietcrisis. Voor het uitbreken van de coronacrisis is een historisch laag leegstandsniveau bereikt. In combinatie met de beperkte nieuwbouw en de in de huidige situatie mogelijke rem op sommige voorgenomen nieuwbouwprojecten, blijft het aanbod op de korte termijn laag.

De forse huurgroei die wij de afgelopen jaren hebben ervaren, zal naar verwachting niet doorzetten, maar stabiliseren. De verwachting hierbij is dat de huurkortingen wel zullen toenemen.

Bron: CBRE (17 april 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?