Kamerbrief voortgang PAS na arrest HvJ EU

Natuur 23 november 2018

Minister Schouten van LNV heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 20 november 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 32 670, nr. 141) laten weten dat projecten ná de uitspraak van het Hof van Justitie EU nog steeds een beroep kunnen doen op de PAS. Een systeem als dat van de PAS is in beginsel toelaatbaar. In afwachting van de definitieve oordelen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de uitgifte in die zin terughoudend dat alleen in gebieden waarin nog een deel van de 60% vrije ontwikkelruimte beschikbaar is, vergunningen afgegeven kunnen worden.

Bron: Sam Advocaten Omgevingsflits (23 november 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?