Kabinet actualiseert Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de Crisis- en herstelwet te actualiseren. Door dat voorstel kunnen gemeenten actuele opgaven, zoals woningbouwproductie en de energietransitie, sneller en in samenhang oplossen.

Procedures korter
Overheden krijgen door de wijziging van de wet meer mogelijkheden om onder de vlag ervan projecten te realiseren en procedures te verkorten. De Chw is sinds 2010 een instrument voor het versnellen van onder meer de woningbouwproductie. Realisatie daarvan wordt bijvoorbeeld door de Chw versneld omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet in een beroepszaak. Dat is twee keer sneller dan gemiddeld.

Oplossen knelpunten
Ook kan voor woningbouwprojecten en projecten rond de energietransitie bij wijze van experiment worden afgeweken van wet- en regelgeving om knelpunten op te lossen. Al meer dan 125 gemeenten maken gebruik van die mogelijkheid.

Woningbouw
Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is om deze mogelijkheden sneller in te kunnen zetten. Daarom is het wetsvoorstel gericht op vereenvoudiging en verkorting van de aanwijzigingsprocedure voor experimenten die onder de Chw mogen vallen. Hierdoor kunnen gemeenten sneller woningbouw realiseren door toepassing van instrumenten die terugkomen in de Omgevingswet die per 2021 ingaat. In de Omgevingswet gaan 26 wetten op.

Versnelling van 6 maanden
Zo kunnen gemeenten met een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Verder maakt het wetsvoorstel het voor gemeenten gemakkelijker om te werken met het zogeheten projectuitvoeringsbesluit. Dat vereenvoudigt vergunningprocedures. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt het wetsvoorstel.

Bron: Binnenlands Bestuur (30 maart 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?