Juridisch kwartaalbericht gebiedsontwikkeling

Graag wijzen we u op het Tweede Juridisch Kwartaalbericht van 2018 van onze partner Metafoor RO.

In 2017 is Metafoor gestart met deze juridische kwartaalberichten. Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei nieuwsbrieven zijn, gaan deze kwartaalberichten meer in op gebiedsontwikkeling als geheel. Op deze manier probeert Metafoor de geïnteresseerden van zowel private partijen als gemeentelijke organisaties van informatie over de laatste ontwikkelingen te voorzien. Met dit tweede kwartaalbericht van 2018 duiken de auteurs in op twee onderwerpen. Dit kwartaalbericht gaat allereerst in op contractuele inspanningsverplichtingen. Ten tweede zal dit kwartaalbericht ingaan op een probleem waarmee steeds meer gemeenten te maken krijgen, namelijk versplintering van gronden in gebiedsontwikkelingen.

Download hier het tweede Juridisch kwartaalbericht van 2018

Onze docenten Andrew Mersie is werkzaam bij Metafoor en verzorgt voor Geoplan de Basiscursus Planeconomie.

Bron: Metafoor RO (1 mei 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?