”Inwerkingtreding Omgevingswet voor 1 juli 2022 is onverantwoord”

Omgevingswet 3 mei 2021

In de loop van volgend jaar treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Aanvankelijk leek erop dat de resterende horde bestond uit de Eerste Kamer die zijn goedkeuring nog moest hechten aan het Invoeringsbesluit. Maar de minister van BZK gaat beslissen om de uitvoering met (vermoedelijk) een half jaar uit te stellen, tot 1 juli 2022. Langer uitstel valt niet uit te sluiten. Hoofdoorzaak is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en degenen die er mee moeten werken er niet klaar voor zijn. Maar er is meer aan de hand dan alleen de gemankeerde ICT.

Lees verder op Omgevingsweb

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?