Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt niet langer

Bouwen 25 februari 2019

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt niet langer. In 2018 werden door gemeenten nagenoeg evenveel vergunningen verleend als in 2017. Maar de bouwkosten stijgen wel flink, met ruim 7 procent. Bouwbedrijven hadden een topjaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Toename

Met zo’n 70.000 verleende vergunningen is het aantal uit de jaren tussen 2000 en 2008, toen gemiddeld 80.000 bouwvergunningen werden verleend, nog niet gehaald. Het is wel meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwbouwvergunningen dat werd verleend in 2013, op het dieptepunt van de economische crisis. Om aan de verwachte toename van de woningvraag te kunnen voldoen, is volgens experts een jaarlijkse realisatie van minstens 75.000 woningen nodig.

Den Haag

De ambtenaren in Den Haag hadden vorig jaar het meeste werk: daar werden 616 nieuwbouwwoningen vergund. Het grootste gedeelte daarvan waren huurwoningen. Dat lijkt ook het beeld in de andere steden waar meer dan duizend vergunningen werden verleend: de huursector maakt de meeste meters. Alleen in Rotterdam, Almere en Tilburg ging het om een meerderheid aan koopwoningen.

 

Roerig

2018 was een roerig jaar voor de nieuwbouwsector. Door het vrij plotselinge kabinetsbesluit om nieuwbouwvergunningen met een gasaansluiting vanaf 1 juli 2018 te weigeren (Wet Vet) moesten ontwikkelaars, particulieren en corporaties soms op het laatste moment hun vergunningsaanvragen aanpassen. In bepaalde gevallen werden gasaansluitingen nog toegestaan, maar die coulanceregeling liep per 31 december af. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur in december bleek bovendien dat slechts enkele gemeenten gebruik hebben gemaakt van die uitzonderingsregeling. Het is nog niet duidelijk of, en welk effect het verbod heeft gehad op de vergunningencijfers.

 

Krapte

Bovendien zegt het aantal verleende vergunningen niet rechtstreeks iets over de gerealiseerde woningen. Volgens het CBS zit er gemiddeld zo’n twee jaar tussen de vergunningverlening en de daadwerkelijke bouw van een woning. Gezien de krapte op de aannemersmarkt kan die periode de komende jaren nog oplopen. Maar het lijkt er wel op dat er de komende jaren nog flink gebouwd gaat worden. In 2018 werden 66.000 woningen gerealiseerd, terwijl het aantal verleende vergunningen twee jaar ervoor flink lager was dan in 2017 en 2018.

 

Omzetten

Met de nog steeds forse bouwopgave stijgen de omzetten van de Nederlandse bouwbedrijven flink. Gemiddeld steeg de omzet van aannemers met tien procent. Daarmee lijkt de bouwcrisis definitief voorbij; de cijfers van 2018 overtreffen die van het topjaar 2008. De woning- en utiliteitsbouw doet het zelfs nog iets beter dan de andere bouwsectoren.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?