Helft corporaties in de knoop met nieuwbouw door stijgende bouwkosten

Bouwen 14 februari 2019

De helft van de corporaties (46 procent) komt in de knel met nieuwbouwprojecten door stijgende bouwkosten. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes onder 171 corporaties. Een tekort aan locaties is voor 40 procent van de  sociale huisvesters een belemmering om voldoende woningen te bouwen. Financiële haalbaarheid is voor 29 procent een struikelblok. De nieuwbouw wordt ook vertraagd door ruimtelijke procedures; 43 procent van de corporaties heeft daar last van.

Minder gebouwd dan belooft: 17.300 woningen

De corporaties hebben het afgelopen jaar veel minder woningen gebouwd dan verwacht. De bouwproductie bleef hangen op 17.300 nieuwbouwwoningen. In 2009 leverden de sociale huisvesters nog ruim 40.000 op.

Marnix Norder, voorzitter van Aedes verwachte vorig jaar nog dat corporaties in 2018 30.000 woningen zouden bouwen. Ook in 2019 zou dat hoge aantal gehaald moeten worden. Vanaf 2021 zouden er zelfs 34.000 corporatiewoningen bijkomen.

In de jongste prognoses voor de komende vijf jaar gaan corporaties uit van gemiddeld 25.000 woningen. De prognoses zijn meestal aan de ambitieuze kant: in de praktijk worden minder woningen gebouwd.

Aedes is somber over de komende jaren. “Als de knelpunten blijven bestaan is het onwaarschijnlijk
dat de sociale huursector haar ambities van 34.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan het
einde van de kabinetsperiode kan halen.”

Aedes-voorzitter Marnix Norder (foto) dringt aan op maatregelen van de overheid, omdat nieuwbouwplannen nu noodgedwongen op de plank blijven liggen.

Aedes-voorzitter Marnix Norder dringt aan op maatregelen van de overheid

Norder: “Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning; jaren wachten op een huis is geen uitzondering meer. Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties. En kabinet, neem de regie en maak harde afspraken met gemeenten over het aantal huizen dat er moet komen. Neem de belemmeringen bij nieuwbouw weg, dan kunnen wij aan de slag. En al die woningzoekenden op de wachtlijst zicht op een woning geven.”

Bron: Cobouw.nl (14 feb 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?