Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen

Gebiedsontwikkeling 21 augustus 2019

De Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen helpt gemeenten, projectinitiatiefnemers en andere stakeholders om bij nieuwbouw langs spoor tijdig en concreet rekening te houden met trillingen van het spoor als gevolg van treinverkeer. De handreiking biedt houvast en handvatten om trillingshinder voor bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt handelingsperspectief en is opgezet vanuit een structuur van stappen en fasen in een ontwikkeling. De handreiking geeft voorbeelden waarmee gemeenten, omgevingsdiensten, ingenieursbureaus en initiatiefnemers in concrete situaties aan de slag kunnen. In deze handreiking worden geen nieuwe eisen gesteld, uitgangspunt is de bestaande regelgeving. De handreiking legt uit wat de huidige mogelijkheden zijn en hoe deze kunnen worden ingezet. Goede samenwerking en overleg tussen initiatiefnemer en gemeente is daarbij van groot belang.

Bron: Ministerie van IenW (18 juli 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?