Handreiking Milieuzonering overhandigd aan Eenvoudig Beter

Tijdens een drukbezochte wetgevingsupdate heeft Marco Lurks van de VNG de Milieuzonering nieuwe stijl overhandigd aan Lidia Palm van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Transistiewet en de milieuzonering

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk is om af te wijken van bestaande wet- en regelgeving (experimenten) bij ministeriële regeling aan te wijzen. De milieuzonering sluit aan op de Transitiewet en biedt daarbij een alternatief voor de bestaande milieuzonering.

Milieuzonering nieuwe stijl

Over de Milieuzonering nieuwe stijl

De VNG-uitgave Milieuzonering nieuwe stijl  is beschikbaar en staat online. Met deze nieuwe voorbeeldaanpak wordt, binnen de kaders van de nu geldende wetgeving, voorgesorteerd op de systematiek onder de Omgevingswet. Met de publicatie wil de VNG gemeenten stimuleren tot en ondersteunen bij het op een alternatieve manier reguleren van bedrijven in bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, vooruitlopend op de Omgevingswet.

De integratie van milieu en ruimtelijke ordening voor bedrijfsmatige activiteiten is een uitdagende opgave in het nieuwe Omgevingswetstelsel. Milieuzonering nieuwe stijl maakt die integratie concreet. Hoewel het pionieren niet zonder slag of stoot zal gaan, moeten gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven zich deze opgave eigen maken. Door hier nu op te investeren kunnen gemeenten en omgevingsdiensten zich goed voorbereiden op de Omgevingswet.

Relatie tot VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’

De systematiek uit de huidige publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ is in veel bestemmingsplannen opgenomen, deze bestemmingsplannen blijven ook in de overgangsfase van kracht. Zolang die bestemmingsplannen, en de systematiek daarachter, van kracht zijn, blijft de huidige publicatie van waarde. De huidige publicatie wordt in aanloop naar de Omgevingswet niet meer onderhouden en geactualiseerd.

Meer informatie

•    Handreiking milieuzonering nieuwe stijl
•    Eerste Kamer stemt in met de Transitiewet

Bron: VNG.nl (7 juni 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?