Groei aantal woningen haalt huishoudens in

Algemeen 8 oktober 2019

De groei van de woningvoorraad zal de komende jaren waarschijnlijk hoger liggen dan de groei van het aantal huishoudens, waardoor de woningbouw de achterstand kan inlopen. Maar op de lange termijn is de netto groei waarschijnlijk net zo groot.

Dat melden het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk rapport. Grote gemeenten zullen waarschijnlijk wederom sneller groeien dan de rest van Nederland.

Woningen en huishoudens

De groei van de woningvoorraad zal vanaf 2019 hoger liggen dan de groei van het aantal huishoudens, schrijft het CBS in de Woningbouwveronderstellingen, die vooral draaien om de regionale prognose. Na 2020 zal de groei van de woningvoorraad afnemen, maar wel hoger blijven dan de toename van het aantal huishoudens. Na 2025 groeit het aantal huishoudens weer sneller, is de verwachting. ‘Bekeken over de periode 2018-2049 is de totale netto groei van de woningvoorraad vrijwel gelijk aan de totale toename van het aantal huishoudens.’

Grote gemeenten groeien sneller

De verwachting is dat grote gemeenten weer sneller in inwonertal zullen groeien dan de rest van Nederland. ‘In lijn hiermee zal in de toekomst de woningbouw in de grote gemeenten groter zijn dan in de rest van Nederland.’ De onderzoekers merken hierbij op dat de sterke versnelling in de woningbouw de komende jaren vooral is gebaseerd op de plannen van de steden, ‘waarbij de onzekerheid groot is of de aantallen nieuwe woningen (via nieuwbouw of transitie) ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.’

Verwachting provincies

Qua provincies valt de onderzoekers op dat er in Flevoland vanaf de eeuwwisseling sprake is van een gestage teruggang. ‘In 2015 wordt zelfs bijna het nulpunt bereikt, maar de laatste jaren is er weer sprake van een aanzienlijke groei.’ Voor de meeste provincies wordt verwacht dat er de komende jaren veel woningen bijkomen, gevolgd door een terugloop van de groei. ‘Met uitzondering van Flevoland is de toekomstige veronderstelde jaarlijkse gemiddelde woningbouw in elke provincie veel lager dan in de periode 1985-2017.’

Bron: Binnenlands Bestuur (8 oktober 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?